UNRCO - Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija

Rezidentna koordinatorica UN-a je ovlaštena predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajuća UN Državnog tima (UNCT) u Bosni i Hercegovini (BiH). Tim Ujedinjenih nacija (UNCT) u Bosni i Hercegovini čine trinaest fondova, programa i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija (FAO, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNEP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNODC, UNV, UN Women, WHO), Bretton Woods institucije (Svjetska banka, MMF) i ICTY. Rezidentna koordinatorica UN-a osigurava sudjelovanje UN agencija u BiH bez potrebe njihove formalne prisutnosti, uz podršku manjeg tima (Ureda rezidentne koordinatorice).

Rezidentna koordinatorica UN-a sarađuje sa UN Državnim timom kako bi se osigurala učinkovita i koordinisana reakcija i odgovor UN-a na trenutne razvojne izazove, i promoviše zajednički stav UN Državnog tima sa ciljem uticanja na političke debate i razvoj u BiH.

Rezidentna koordinatorica UN-a je odgovorna za implementaciju reformskog programa generalnog sekretara UN-a u BiH. Opšti cilj ovog programa je harmonizacija planiranja i programiranja UN Državnog tima kroz ciljne inicijative, javne državne procjene i UN-ov okvir razvojne pomoći (UNDAF) koji zajedno utvrđuju BiH razvojne izazove i UN-ove strateške intervencije koje su kreirane u cilju ublažavanja izazova. Rezidentna koordinatorica UN-a također vodi UN inicijativu za implementaciju Ciljeva održivog razvojnih razvoja u BiH, te koordinira sve ostale inicijative koje zahtjevaju zajednički odgovor UN Državnog tima.

Ured rezidentne kordinatorice UN-a je odgovoran za:

  • Pružanje potpore UN Državnom timu,
  • Provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDGs),
  • Promovisanje zajedničkih programa među UN agencijama,
  • Sprovedbu pomoći UN Okvira za razvojnu pomoć (UNDAF),
  • Harmonizaciju i pojednostavljenje administrativnih procedura,
  • Administraciju zajedničkih UN prostorija,
  • Pripremu izvještaja UN Državnog tima,
  • Organizaciju  medijskih aktivnosti UN Državnog tima,
  • Promovisanje statističkih inicijativa UN Državnog tima, i
  • Osiguravanje UNCT sigurnosnih standarda.