Podrška trajnim rješenjima - provedba Aneksa VII Dejtonskog sporazuma

Čime se projekat bavi?

 Foto: UNHCR BiH

Svrha ovog višegodišnjeg projekta (2014 – 2016), Akcija Aneksa VII: Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, je da se pruži pomoć za najmanje 2.400 ugrožena interno raseljena lica i povratnika u Bosni i Hercegovini, uključujući i žene – žrtve rata, u pronalaženju rješenja za socijalne i ekonomske izazove sa kojima se trenutno susreću, i to kroz blisku saradnju sa lokalnim zajednicama i vlastima, civilnim društvom i projektnim partnerima, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko distrikta.

Šta mi radimo?

 Foto: UNHCR BiH

U saradnji sa lokalnim vlastima, projektni partneri identifikuju potrebe interno raseljenih lica i povratnika sa ciljem stambenog zbrinjavanja i ekonomske održivosti, jačanja njihove socijalne zaštite i inkluzije, pružanja zdravstvenih usluga starijim licima i obrazovanja za djecu, pružanja pravne pomoći, te podrške psiho-socijalnoj integraciji povratnika u lokalne zajednice.

 

Što se tiče komponente pravne pomoći unutar projekta, a koju implementira projektni partner Vaša prava BiH, besplatna pravna pomoć se pruža širom Bosne i Hercegovine kroz njihove kancelarije (sa mobilnim timovima).

 

 

Ko finansira projekat?

Donator Iznos kontribucije za tri godine
Evropska unija kroz program IPA 2012  7.000.000 evra
UNHCR  1.107.500 evra
Ukupno  8.107.500 evra