Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora

SDG Wheel-01

O projektu

Projekat ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030. Projekat predviđa dva ishoda:

  1. Izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu i započeta implementacija,
  2. Akteri iz privatnog sektora senzibilizirani i uključeni u prioretizaciju, planiranje i implementaciju SDG-a.

Projekat će pomoći Bosni i Hercegovini da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, tako što će okupiti relevantne aktere oko Mape puta SDG-a. Navedeno uključuje aktivnosti usklađivanja SDG-a, planiranje SDG-a, izgradnju partnerstva i uvod u odgovarajuće institucionalne aranžmane, monitoring i izvještavanje, kao i definiranje modela finansiranja. Mapa puta SDG-a će predstavljati plan koji je okrenut ka budućnosti sa jasnom vizijom zemlje da se bavi identificiranim trendovima.

Šta mi radimo?

To contextualise the 2030 agenda to Bosnia and Herzegovina, stakeholders will take stock of where the country stands with regards to achieving all seventeen goals. Such initial rapid review of the key dimensions of sustainable development, including economic development, social inclusion, and sustainable environmental management will help develop a shared understanding of priorities for implementation.

This information will help to discern where Bosnia and Herzegovina is lagging far behind the SDG targets and to articulate priority goals. To achieve goals as complex as the SDGs, Bosnia and Herzegovina will develop a plan, with government taking the lead supported by the active engagement of business, academia, and civil society. This will help governments and other stakeholders to think over a 15-year time horizon and answer the question how Bosnia and Herzegovina can achieve the SDGs and/or what a company, organization or institution can contribute.

Efforts will be made to ensure strong business representation in the SDG planning process. Through structured consultations, private sector actors in Bosnia and Herzegovina will be sensitized and brought together around the sustainable development agenda. The focus will be on the important private sector role in this context, including in terms of their social responsibility, green businesses and greening businesses, as well as innovation and new business models, new business opportunities and markets. Profit-driven nature of companies will be kept in mind, figuring out ways to present SDG principles and values as future business opportunities that will enable companies to grow and contribute to development priorities. In this context, values and principles of the UN Global Compact will be built upon. A high-level conference will be organised in partnership with businesses from Bosnia and Herzegovina and Sweden, to raise awareness, promote good practices and private sector role in Agenda 2030. Additionally, business leaders who are doing an exceptional job of taking action to advance the SDGs will be promoted as SDG business pioneers.

In addition to the 2030 vision, targets, milestones, and steps that need to be taken to achieve the desired endpoint by the desired date, the SDG plan/framework will also include financing needs. SDGs implementation will require mobilizing of adequate public and private resources. Thus, needs assessments will carried out to determine the volume of public and private investment required, considering also that in some cases, regulations, taxes or subsidies can help redirect private investments towards supporting SDG outcomes. This will allow for the milestones to be translated into a quantified strategy – typically including an investment plan and financing strategy – that can be used within ministries and released to the public for broader consultation. A set of national indicators will be developed in line with context-specific priorities and concerns, to help track progress on the SDG agenda.

Vijesti o SDG-evima u BiH

  • 3. apr 2017.

    Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i značaj opredjeljenja da zemlja u potpunosti preuzme odgovornost za ciljeve su bili u fokusu konferencije kojoj su prisustvovali specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasadori Njemačke, Švicarske, Švedske, specijalni izaslanik ...

  • "U svijetu u kojem ne manjka konflikta i nesigurnosti, Agenda 2030 je takođe i agenda za mir. Ona predstavlja priznanje da razvoj i mir idu ruku pod ruku. Ne možete ostvariti jedno osim ako ne ostvarite i drugo."

  • Najmlađa nagrađena autorka je sedmogodišnja Fatima Kadić čija je vizija budućnosti svijet bez podjela. „Ja želim da moji drugari idu zajedno u školu. Mi se družimo i igramo zajedno dok ne idemo u školu, ali smo rastavljeni za vrijeme nastave“, izjavila je Fatima primajući nagradu.

  • "ZAMISLI 2030" je inicijativa UN tima u Bosni i Hercegovini zamišljena da promovira ciljeve održivog razvoja (skraćeno eng. SDGs) i globalnu Agendu 2030 kroz upotrebu pristupa ‘promišljanje o budućnosti’ (eng. strategic foresight) i korištenje inovativnog i interaktivnog SDG konsultacijskog alata sa elementima i dinamikom društvene igre kroz koji učesnici stvaraju zajedno i na veoma demokratičan način pronalaze kreativna rješenja oko nekog odabranog razvojnog cilja ili nekog konkretnog zadatka ili problema.

SDG Konferencija, april 2017. godine

Alat za uvodne konsultacije - SDG