Humanitarna faza - Odgovor na poplave

 

 

Markeri označavaju aktivnosti provedene u okviru humanitarne faze odgovora na poplave. Tip pomoći, cijena, donator i agencija koja je aktivnost implkementirala (IOM, OCHA, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, IOM, WFP i WHO) su jasno naznačeni.

Mapa - aktivnosti na uklanjanju posljedica poplava