Mapa - aktivnosti na uklanjanju posljedica poplava

Žuti markeri označavaju aktivnosti koje se provode u okviru EU Programa za oporavak od poplava, koji finansira Evropska unija a provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

DISCLAIMER: U skladu sa Ugovorom potpisanim sa Delegacijom Evropske unije, u okviru EU Programa za oporavak od poplava će biti obnovljeno 4.000 stambenih jedinica. Karta prikazuje samo lokacije na kojima su radovi, tj. aktivnosti započele, odnosno gdje su u toku.

Plavi markeri označavaju aktivnosti koje se provode u okviru UN programa za ublažavanje posljedica poplava "Danas za nas", koji finansiraju bilateralni donatori.

Humanitarna faza - odgovor na poplave