Dijalog za budućnost: Promocija suživota i različitosti u BiH

Čime se projekat bavi?

 

Na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN), kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, Tim UN-a u BiH pod vodstvom rezidentnog koordinatora UN-a i u saradnji sa Predsjedništvom BiH je razvio projekat pod nazivom „Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini“ koji će zajednički provoditi agencije UNESCO, UNICEF i UNDP.

 

Ciljevi projekta Dijalog za budućnost su stvaranje prostora za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje razumijevanja u cijeloj zemlji, promoviranje suživota i poštivanje različitosti; povećavanje učešća, svijesti i utjecaja mladih u dijalogu o politikama vezanim za pitanja koja utječu na program razvoja i reforme u BiH; osiguravanje da obrazovanje podržava veću društvenu koheziju i da građani i zajednice ostvaruju zajedničke ciljeve u pogledu izgradnje suživota putem kulture.

 

3rd Dialogue Platform Conference

 

Šta mi radimo?

 

Opći strateški učinak ovog projekta je umanjiti opasnost ponovnog sukoba i nasilja, promovisanjem mirnog suživota kroz povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i interkulturnog dijalog među građanima, posebno mladima. Tako ključni rezultati ovog projekta uključuju jačanje domaćih kapaciteta za postizanje mira kroz dijalog i promjenu politike, te jačanje javne percepcije i stavova u svrhu postizanja otvorenog dijaloga između građana i društvenih zajednica u BiH.

 

 

 

O projektu
thumbnail

 


Status:

Aktivan


Datum početka projekta:

11. jul 2014.

Očekivani datum završetka:

21. juli 2016.

 

Geografska pokrivenost: 

Bosna i Hercegovina

 

Rukovodilac projekta:

Namik Hadžalić

 

Partneri:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

 

Donator: 

UN Fond za izgradnju mira   

$ 2,000,000.00

Uspješne priče

 

 

 

Dijalog za budućnost - konferencije
Prva konferencija "Dijalog, put ka budućnosti"

 

'Dijalog - put ka budućnosti', first Conference of Dialogue Plaform

Druga konferencija Platforme dijaloga - Tema "Kultura"

 

2nd Dialogue Platform Conference - Culture

Treća konferencija Platforme dijaloga

 

3rd Dialogue Platform Conference

 

Telefon: +387 33 293 400    Fax: +387 33 552 330    Email: registry.ba@undp.org