Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10

Čime se projekat bavio?
 
"Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10" je projekt podržan od strane UN Fonda za ljudsku sigurnost (UN TFHS).


Projekt su implementirali UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM uz partnerstvo sa vladom Kantona 10, općinama Kantona 10, Crvenim križom, Kantonalnim centrom za socijalnu skrb, te lokalnim organizacijama civilnog društva. Projekt je trajao 3 godine, uz približan iznos budžeta od 2,5 mil USD finansiran od strane UN-a, uz finansijsko učešće domaćih institucija.


Projekt se realizovao kroz blisku suradnju i partnerstvo agencija UN-a sa kantonalnim i općinskim vlastima, organizacijama civilnog društva i drugim potencijalnim akterima u projektu. Četiri UN agencije (UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM) i partneri u Kantonu 10 su zajednički implementirale projekat.

 

Istraživanje UNDP-a je ukazalo da je Kanton 10 najmanje razvijena regija u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt se fokusirao na izbjegla lica, povratnike i interno raseljena lica koja žive u Kantonu 10, a koji se suočavaju sa raznim izazovima i teškoćama u procesu reintegracije.
 
Šta smo radili?
 
Ciljevi projekta su doprinosili:


•    Jačanju kapaciteta kantonalnih i općinskih vlasti za pružanje socijalnih usluga s ciljem smanjenja lične i društvene nesigurnosti,
•    Jačanju kapaciteta unutar obrazovnog sistema, kantonalnih i općinskih vlasti u sprječavanju diskriminacije i nasilja,
•    Unaprjeđenju spremnosti kritičnih područja u Kantonu 10 da odgovore na rizike i prijetnje sigurnosti zajednice,
•    Jednakom pristupu mogućnostima za zapošljavanje i ekonomskoj održivosti u prioritetnim područjima.

 

 

Zašto je projekt kreiran:
 
Projekt je imao za cilj rješavanje ekonomskih, socijalnih i drugih razlika koje posebno ugrožavaju socijalno ugrožene grupe u Kantonu 10. Projekt se bavio razlikama između nerazvijenih i razvijenih regija, te poticao osjećaj zajedništva kako bi zamijenio tenzije i nesigurnost u društvu. Na taj način, projekt je naglašavao postojeće nejednakosti kroz više domena – od škola do policije, od podrške ekonomskom razvoju do podrške kapacitetima vlasti.


Implementirani modaliteti su imali za cilj:


•    Razvoj kapacitete lokalnih vlasti da se bave društvenom nesigurnošću kroz tehničku pomoć, obuku i jačanjem odnosa među lokalnim organizacijama,
•    Promoviranje mira kroz obrazovanje i sprječavanje nasilja u školama i zajednicama,
•    Osiguranje mobline pravne pomoći i mobilnih usluga Crvenog križa,
•    Razvoj modela upravljanja sigurnošću unutar zajednica uz plan ublažavanja sigurnosnih prijetnji,
•    Jačanje lanca vrijednosti na tržištu između korisnika i ulagača.


Implementacija projekta je počela u septembru 2013. godine sa aktivnostima za razvoj mehanizma suradnje sa lokalnim vlastima, određivanjem prioritetnih područja i mjera intervencije, te jačanjem dijaloga među školama.

 

Naše uspješne priče