Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini

 Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

Sezin Sinanoglu (Turska) imenovana je za rezidentnu koordinatoricu Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine.

Sinanoglu je prethodno obavljala funkciju rezidentne koordinatorice UN-a i rezidentne predstavnice UNDP-a u Mongoliji (2010-2015). Od 2008. do 2010. godine, bila je šefica Odjela za Aziju, Pacifik, Evropu i Zajednicu nezavisnih država pri uredu organizacije Volonteri UN-a (UN Volunteers) u Bonu, zadužena za nadzor nad programima u više od 55 zemalja. Od 2002. do 2008. godine, obavljala je funkcije zamjenice rezidentnog predstavnika UNDP-a u Turkmenistanu i Kirgistanu. Sinanoglu je od 2001. do 2002. godine radila u sjevernom Iraku kao pomoćnica programskog direktora, na programu obnove strujne mreže. Počela je sa radom u UNDP-u 1995. godine kao službenica za programe urbanizacije i staništa u uredu UNDP-a u Turskoj. Prije službovanja u UNDP-u, Sinanoglu je radila na poslovima urbanog planiranja u Administraciji za stambeni razvoj pri uredu predsjednika Vlade u Ankari sredinom 90-ih. Od 1989. do 1993. godine, radila je na poslovima planiranja osoblja u Norman Day Associates u Filadelfiji.

Sinanoglu je diplomirala urbano i regionalno planiranje, i posjeduje master diplomu iz urbanog planiranja sa Middle East Technical University u Turskoj.