WB - Svjetska banka

Svjetska banka je osnovana 1944. godine i ima više od 100 ureda širom svijeta. Uloga Svjetske banke se ogleda u pružanju finansijske i tehničke pomoći zemljama u razvoju, te u pružanju podrške u borbi protiv siromaštva. Svjetska banka također omogućava ljudima da pomognu sami sebi i svom okolišu tako što osigurava resurse, tj. širenjem znanja, izgradnjom kapaciteta i stvaranjem partnerstava u javnom i privatnom sektoru.

Svjetska banka se sastoji od dvije razvojne institucije, koje su u vlasništvu 187 zemalja članica: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) i Međunarodno udruženje za razvoj (IDA). Iako obje institucije imaju različite uloge, zajedno sarađuju sa ciljem unapređenja vizije inkluzivne i održive globalizacije. Cilj Međunarodne banke za obnovu i razvoj je smanjenje siromaštva u državama sa srednjim stepenom dohotka i u kreditno sposobnim ali siromašnim zemljama, dok Međunarodno udruženje za razvoj svoj rad fokusira na najsiromašnije zemlje u svijetu.

Svjetska banka u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina se pridružila Svjetskoj banci 1996. godine (sa retroaktivnim članstvom iz 1993. godine). U neposrednom poslijeratnom razdoblju (od 1996. do 1999. godine) Svjetska banka, zajedno sa Evropskom unijom (EU), je pokrenula val interventnih projekata namjenjenih sprovođenju aktivnosti u oblasti rekonstrukcije, uključujući prevoz, struju, deminiranje, stambena pitanja, zdravstvo, obrazovanje, javne radove, poljoprivredu i mikrokreditni sektor.

Ujedno, istovremeno sa podržavanjem investicija u elektroenergetskom sektoru, vodovodu i kanalizaciji, upravljanju čvrstim otpadom, te u sektoru zapošljavanja i sl., Svjetska banka je 1999. godine počela pružati podršku ključnim strukturalnim reformama bitnim za pojavu tržišne ekonomije. Implementiran u periodu 2008-2011 program Državne partnerske strategije (CPS), pružio je podršku BiH na njenom putu ka pridruživanju EU, promovišući daljnja poboljšanja u pružanju usluga najranjivijim kategorijama stanovištva.

Tokom 2007. godine, Svjetska banka je odobrila tri nova kredita (projekat Poljoprivreda i ruralni razvoj; projekat Pripremljenosti za suzbijanje širenja ptičije gripe, i projekat Cestovna infrastruktura i sigurnost) i dodatno finansiranje tri postojeća projekta (projekat Razvoj zajednice; projekat Urbanistička  infrastruktura i pružanje usluga; te projekat Razvoj i očuvanje šuma).

Ukupan iznos finansiranja ovih projekata iznosi 65 miliona US dolara. Trenutno je u pripremi i niz investicijskih projekata, kao što je nastavak projekta Upravljanje čvrstim otpadom, projekat Opštinski razvoj i projekat Rijeka Sava. Ovi projekti će se finansirati iz Globalnog fonda za okoliš (GEF). Pored finansijskih usluga, Svjetska banka također pruža analitičke i savjetodavne usluge BiH. Ključna djela analitičkog rada za sledeću godinu uključuju: Studiju aproksimativnog imovinskog cenzusa, Procjenu investicijske klime i Državni ekonomski memorandum. Svjetska banka je od 1996. godine putem 55 projekata, implementiranih u BiH odobrila, više od 1,1 milijarde US dolara.

Cilj Svjetske banke za period od 2012. do 2015. godine (Državna partnerska strategija), je podržati BiH kroz pružanje usluge unapređenja znanja i fokusiranog finansiranja, te kroz koordinaciju sa evropskim finansijskim institucijama u cilju širenja partnerstva sa Evropskom unijom, uključujući i EU sufinansiranje aktivnosti u koje investira banka.