UN Women – Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u julu 2010. godine osnovala UN Women, agenciju posvećenu ostvarivanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena. Kao globalni predvodnik u oblasti pitanja koja se tiču žena i djevojčica, agencija UN Women je osnovana sa ciljem ubrzanog postizanja napretka po pitanju ispunjavanja njihovih potreba širom svijeta. Osnivanje UN Women je proizašlo iz reformskog programa UN-a, spajanja i stvaranja zasnovanog na dosadašnjem radu, te sredstvima i mandatima četiri UN agencije (UNIFEM, DAW, INSTRAW i OSAGI) u cilju ostvarivanja većeg uticaja.

Rodna ravnopravnost nije samo osnovno ljudsko pravo, jer njeno ostvarenje ima izuzetne socio-ekonomske posljedice. Osnaživanje žena pozitivno utiče na prosperitet privrede, podstičući produktivnost i razvoj. UN je ostvario značajan napredak u unapređenju ravnopravnosti spolova. Ipak, nejednakost među spolovima je još uvijek duboko ukorijenjena u svakom društvu. Žene nemaju pristup određenim poslovima i suočavaju se sa profesionalnom segregacijom i neusklađenošću u platama između žena i muškaraca. Suvišečesto je ženama onemogućen pristup osnovnom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Žene u svim dijelovima svijeta pate od izloženosti nasilju i diskriminaciji i kontinuirano su nedovoljno zastupljene u procesima donošenja odluka vezano za politička i ekonomska pitanja.

Utemeljena na viziji jednakosti sadržanoj u Povelji UN-a, rad UN Women-a ima za cilj:

  • Uklanjanje diskriminacije nad ženama i djevojčicama,
  • Osnaživanje žena,
  • Postizanje jednakosti između žena i muškaraca kao partnera i korisnika razvoja, ljudskih prava, humanitarnih aktivnosti, te mira i sigurnosti.

UN Women u Bosni i Hercegovini

UNW je otvorio ured u Sarajevu u avgustu 2008. godine koji je trenutno uključen u sprovedbu sljedećih projekata: Unapređenje sprovođenja Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325, po pitanju žena, mira i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, te Promovisanje rodno osjetljivih politika u Jugoistočnoj Evropi. Ured također pomaže u sprovedbi projekata podržanih od strane posebnih fondova, kao što je Sigurnosni fond UN-a za okončanje nasilja nad ženama i  UNW Fond za ravnopravnost spolova.