Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) u BiH

Program Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) je na neki način volonterska ruka Ujedinjenih nacija. Osnovan je 1970. godine od strane Generalne skupštine UN-a kao operativni partner u razvoju saradnje na zahtjev država članica UN-a, te kako bi podupirao održivi ljudski razvoj na globalnom nivou kroz promociju volonterizma i mobilizaciju volontera. UNV se također fokusira na ostvarivanje mira i poticanje razvoja kroz unapređenje mogućnosti sudjelovanja svih ljudi. Ovaj program je univerzalan, inkluzivan i prihvata volontersko djelovanje u svoj svojoj različitosti. Također, UNV program cijeni slobodnu volju, predanost, angažovanost i solidarnost kao temeljne vrijednosti volonterizma. UNV-om rukovodi Razvojni program UN-a (UNDP), kojem ujedno podnosi i redovne izvještaje, te kroz čije državne urede djeluje širom svijeta.

Na globalnom nivou, UNV je fokusiran na upravu, zdravstvo, socijalnu inkluziju i volontersku infrastrukturu, uz stavljanje naglaska na mlade, ravnopravnost spolova i ostvarivanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG).

UN Volonteri u Bosni i Hercegovini

UNV program u Bosni i Hercegovini (BiH) je utemeljen 1996. godine. Ranije implementirani  projekti i inicijative su sljedeći: „Multisektoralna podrška namjenjena ratom pogođenoj populaciji u Bosni i Hercegovini“, „Povjerenje među zajednicama i izgradnja kapaciteta“ i „Riversee: Regionalna integracija putem razmjene volontera/ki u cilju pomirenja u Jugoistočnoj Evropi“.

UNV u BiH promoviše korisne efekte volonterizma – kao što su pojačano povjerenje, solidarnost i reciprocitet među građanima - kao i pozitivne društvene promjene u okviru državne EU agende i aktuelnog Okvira razvojne pomoći UN-a (UNDAF). UNV aktivnosti koje se trenutno implementiraju u BiH su fokusirane na zagovaranje i širenje volonterizma, integrisanje volontera u razvojne strategije i mobilizaciju volontera.