UNODC – Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal

Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (eng. UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) je globalno vodeća organizacija u borbi protiv nedopuštenih droga i međunarodnog kriminala. Agencija je utemeljena 1997. godine spajanjem UN-ovog Programa kontrole droga i Centra za prevenciju međunarodnog kriminala. UNODC je angažiran u svim dijelovima svijeta kroz široko rasprostranjenu mrežu terenskih ureda.

Mandat UNODC-a koncipiran je na pružanju pomoći državama Članicama u njihovoj borbi protiv nedozvoljenih droga, kriminala I terorizma. U Milenijumskoj Deklaraciji, države Članice Ujedinjenih nacija su odlučile pojačati napore u borbi protiv transnacionalnog kriminala u svim njegovim aspektima, da udvostruče napore na realizaciji obaveze rješavanja svjetskog problema droge i da preduzmu zajedničke aktivnosti protiv međunarodnog terorizma.

Tri temelja djelovanja UNODC programa su:

  • Projekti tehničke saradnje usmjereni na jačanje kapaciteta država članica u suzbijanju ilegalnih droga, kriminala i terorizma;
  • Istraživanja i analitički rad u svrhu razvoja znanja i razumijevanja problematike droga i kriminaliteta, te razvoj znanstveno utemeljenih praksi za donošenje političkih i operativnih odluka;
  • Normativni rad s ciljem pružanja pomoći državama članicama u ratificiranju i uvođenju međunarodnih ugovora, razvoju domaćeg zakonodavstva vezanog za droge, kriminalitet i terorizam, te obavljanje tajničkih i samostalnih poslova za tijela osnovana temeljem ugovora i druga nadležna tijela.

U nastojanjima ispunjenja svojih ciljeva, UNODC ulaže značajne napore u općem prihvatanju i integraciji perspektive ravnopravnosti spolova, naročito u projektima osiguranja alternativnog izdržavanja i projektima koji se bore protiv trgovine ljudima. Međunarodna zajednica suočava se sa mnoštvom opasnosti, uključujući trgovinu i zloupotrebu nedozvoljenih droga, opasnosti u vezi sa sigurnosti i zdravljem, kao i novim opasnostima novih oblika kriminala onih u u nastajanju. Kako vlade država Članica i druge partnerske organizacije sve više pažnju usmjeravaju ka UNODC-u za dobijanje posebnih oblika pomoći i stručnosti, Agencija je proširila djelokrug i intezitet svog rada kako bi osigurala sveobuhvatan i dosljedan odgovor na spomenute izazove. S tim u vezi, UNODC je objavio novi Izbornik usluga u oktobru 2010. godine, koji omogućava detaljan uvid o tome kako klijenti mogu pristupiti specifičnom obliku pomoći koji potražuju ili spektru publikacija i dostupnim alatima kojima se može pristupiti direktno.

UNODC prisustvo u Bosni i Hercegovini

UNODC Programski ured u Bosni i Hercegovini ponovno je uspostavljen u martu 2014. godine. Trenutno, Ured učestvuje u implementaciji Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu (2012-2015) realizirajući aktivnosti koje su usmjerene ka pružanju pomoći zemljama članicama Programa u borbi protiv nedozvoljene trgovine drogom, transnacionalnog organiziranog kriminala, borbi protiv korupcije, pranja novca i zloupotrebe opojnih droga.

Također, Ured implementira i Program kontrole kontejnera (CCP), zajednički program UNODC-a i Svjetske carinske organizacije (eng. WCO), koncipiran da pruži pomoć agencijama za sprovođenje zakona zemalja Članica u uspostavljanju održivih struktura u odabranim lukama i kopnenim graničnim prijelazima za minimiziranje mogućnosti zloupotrebe brodskog kontejnerskog saboraćaja za nedozvoljenu trgovinu drogom i drugim oblicima transnacionalno organiziranog kriminala i kriminalnih aktivnosti.