UNICEF - Fond Ujedinjenih nacija za djecu

UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog djeteta u svemu što organizacija radi. Zajedno sa svojim partnerima, UNICEF radi u 190 zemalja i teritorija kako bi proveo posvećenost u praksu u korist sve djece i svugdje, stavljajući poseban napor u dosezanju najugroženije i isključene djece. UNICEF je stvoren sa tom namjerom – da radi sa drugima kako bi se prevazišle prepreke koje siromaštvo, nasilje, bolest i diskriminacija postavljaju na put djeteta.

UNICEF u Bosni i Hercegovini

Opšti cilj Državnog programa 2015-2019 u Bosni i Hercegovini je da podrži napore zemlje da ubrza opšte ostvarivanje dječijih prava tako što će njegovati veću socijalnu uključenost, posebno kod najugroženije i isključene djece i porodica: djece sa smetnjama u razvoju, djece manjina, pogotovo Roma, kao i djece iz siromašnih zajednica. Ovo će biti urađeno tako što će se smanjiti različitost i nejednakost i ojačati društveno jedinstvo među grupama. Ključni prioriteti uključuju praćenje prava djeteta, socijalne zaštite i pravde za djecu, obrazovanje u ranom razvoju djece i blagostanje za svu djecu, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju i romsku djecu.

UNICEF se financira isključivo dobrovoljnim prilozima pojedinaca, preduzeća, fondacija i vlada.