UNHCR - Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

UNHCR je ovlašten od strane Ujedinjenih nacija da vodi i koordinira međunarodne aktivnosti po pitanju zaštite izbjeglica i rješavanja izbjegličkih pitanja širom svijeta. UNHCR-ov primarni zadatak je zaštita prava i dobrobiti izbjeglica. UNHCR je prisutan u 126 zemalja, sa osobljem u 135 regionalnih ureda i podružnica, te 279 podureda i terenskih ureda.

UNHCR-ova prisutnost u Bosni i Hercegovini


UNHCR je počeo svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata dostavljajući velike pošiljke pomoći i distribuirajući ih žrtvama rata u cijeloj zemlji. Počevši 1992. godine pa sve do danas, UNHCR je nastavio pružati humanitarnu pomoć kako bi se osigurala zaštita raseljenih lica u BiH. UNHCR je 1995. godine zadužen za pružanje pomoći vlastima u BiH u sprovođenju implementacije Aneksa VII, Daytonskog mirovnog sporazuma, koji definiše zahtjeve i uslove za povratak izbjeglica i raseljenih lica. Procjenjuje se da je od kraja sukoba 1995. godine, usklađenim državnim i međunarodnim naporima, te zahvaljujući unapređenju pitanja sigurnosti, slobode kretanja, povrata imovine i obnove domova, više od milion izbjeglica i raseljenih lica ostvarilo pravo na dobrovoljni povratak. Zajedno sa lokalnim vlastima i nadležnim organima, te u saradnji sa drugim međunarodnim partnerima, UNHCR nastavlja djelovati sa ciljem olakšanja povratka izbjeglica i raseljenih lica u njihove prvobitne domove.

UNHCR je od 1995. godine pružio humanitarnu pomoć i pomoć vezanu za povratak izbjeglica u iznosu preko 458 miliona US dolara. Unatoč postignutim uspjesima, još uvijek je potrebno učiniti znatno više u cilju pružanja trajnih rješenja za sve izbjeglice i raseljena lica u BiH.