UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za edukaciju, nauku i kulturu

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) pomaže izgradnji mira i iskorjenjivanju siromaštva, te ostvarivanju održivog razvoja i interkulturalnog dijaloga kroz obrazovanje, nauku, kulturu, komunikacije i informisanje. UNESCO stvara uslove za dijalog među civilizacijama, kulturama i narodima, na temelju poštivanja zajedničkih vrijednosti.

UNESCO u Bosni i Hercegovini

Glavni Državni ured UNESCO-a u Bosni i Hercegovini je osnovan u oktobru 1994. godine, a danas funkcioniše kao projektni ured, odnosno područna ispostava UNESCO-ovog Regionalnog ureda za nauku i kulturu u Evropi i Sjevernoj Americi, koji se nalazi u Italiji. Ured blisko sarađuje sa UN Državnim timom (UNCT), određenim UN agencijama, Vijećem Evrope, OHR-om, OSCE-om i drugim međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama.

UNESCO djeluje na ovim područjima:

·        Tehnička pomoć državi članici, u konkretnom slučaju Bosni i Hercegovini, na polju kulture;

·        Promoviranje kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine;

·        Promoviranje kulturnog naslijeđa zemalja jugoistočne Evrope;

·        Tehnička pomoć državama članicama iz jugoistočne Evrope u vezi sa promoviranjem i zaštitom kulturnog naslijeđa;