UNDP - Razvojni program Ujedinjenih nacija

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je UN-ova globalna razvojna mreža. To je organizacija koja zagovara promjene i koja povezuje državama pruža znanje, iskustvo i sredstva koja su im potrebna u cilju pružanja pomoći i unaprijeđenja života građana. UNDP djeluje u 177 država kojima pomaže da razviju sopstvena rješenja i odgovore na izazove sa kojima se susreću na putu razvoja na globalnom i državnom nivou. U nastojanju da razviju lokalne kapacitete, ove države se oslanjaju na iskustvo i stručnost osoblja UNDP-a i širok spektar partnera ove organizacije.

Svjetski lideri su dali obećanje da će stanovništvo osloboditi od ekstremnog siromaštva i mnogobrojnih uskraćivanja. Na osnovu tog obećanja su definisani Ciljevi održivog razvoja (SDGs) koje treba ostvariti do 2030. godine.

Sve UNDP-ove aktivnosti podstiču zaštitu ljudskih prava, razvoj kapaciteta i osnaživanje žena. Organizacija također pomaže zemljama u razvoju da privuku i djelotvorno iskoriste pomoć. UNDP-ov savjet po pitanju zakonodavstva, tehničke i financijske podrške i zagovaranja u cilju jačanja ljudskog razvoja je usmjeren ka jednom rezultatu: stvarnim unaprijeđenjima u ljudskim životima.

UNDP-a u Bosni i Hercegovini

UNDP je s radom u Bosni i Hercegovini počeo 1996. godine. Programske aktivnosti UNDP-a su vođene Okvirom razvojne pomoći UN-a (UNDAF), koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH i UN državnog tima (UNCT).

Naši ciljevi

 

Prioriteti UNDP-a za period 2010.-2014. su kreirani sa ciljem pružanja podrške Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Prioriteti uključuju jačanje demokratske vladavine i smanjenje društvene isključenosti, promociju regionalnog i lokalnog razvoja i smanjenje siromaštva, jačanje ljudske sigurnosti i vladavine prava, te promovisanje očuvanja biološke raznolikosti i sprovođenje inicijativa ostvarivanja energetske učinkovitosti.