OHCHR – Kancelarija visokog komesara za ljudska prava

U skladu sa Strateškim planom upravljanja za period 2006 – 2007, Kancelarija visokog komesara za ljudska prava zatvorila  je svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini juna mjeseca 2007. godine. OHCHR je otvorila predstavništvo 1994. sa ciljem sprovođenja mandata specijalnog izvjestioca kog je imenovala Komisija za ljudska prava. Do svog zatvaranja, Kancelarija je radila u skladu sa mandatom koji joj je dat Opštim okvirnim sporazumom za mir, a koji je potpisan u Dejtonu 1995. godine (GFAP). Kancelarija odnedavno stavlja akcenat na pet područja djelovanja: zabrana diskriminacije i prava žena; pravda u tranziciji; borba protiv nelegalne trgovine; izvještaji ugovornih i zaštita ekonomskih i socijalna prava ugroženih grupa.


Prisustvo OHCHR-a u Bosni i Hercegovini

S obzirom na to da OHCHR nema predstavništvo u BiH, želimo da skrenemo pažnju na nedavno usvojene preporuke mehanizama UN za ljudska prava upućenih BIH, u kojima su date smjernice u pogledu najbitnijih pitanja ljudskih prava u zemlji.

Univerzalan periodični pregled (UPR): BiH je završila svoj prvi ciklus u februaru 2010. Iako još uvijek nije podnijela srednjoročni izvještaj o primjeni preporuka iz UPR-a, bilo bi važno da BiH ocijeni status primjene preporuka, imajući na umu i drugi ciklus UPR-a u jesen  2014. Radi lakšeg snalaženja, u prilogu dostavljamo dokument sa preporukama iz prvog ciklusa UPR grupisanim prema temama. Iz dokumenta ćete vidjeti koja su prioritetna područja utvrđena u ovom procesu ekspertske provjere.

Nosioci mandata prema posebnim procedurama (SPMH): Od 2010. godine, kako je navedeno u Vašoj poruci, BiH su posjetili sljedeći SPHM: WG za prisilni nestanak (14 - 21. juni 2010, A/HRC/16/48/Add.1), IE za pitanja manjina (17 – 25. septembar 2012, A/HRC/22/49/Add.1) i SR za nasilje nad ženama (29. oktobar - 5. novembar 2012, izvještaj predstoji, saopštenje za javnost), da ne pominjemo posjetu SR za kulturološka prava, koja je u toku. Njihove preporuke mogu se naći u izvještajima HRC-u, kao i u Indeksu univerzalnih ljudskih prava (mada ne sve).

•    Ovo je stalan link sa preporukama SPMH za BiH u ovoj bazi podataka. Pored toga, SPMH upućuju dopise zemljama o pitanjima od interesa. Ovo je link za zajednički izvještaj o komunikaciji, koji sadrži komunikacije upućene BiH.

UN ugovorna tijela za ljudska prava: od 2010. godine, nekoliko ugovornih tijela sagledalo je periodične izvještaje BiH:
•    Komitet za ljudska prava

Zaključna opažanja (2012)

•    Komitet za prava djetata

Zaključna opažanja (2012)

Zaključna opažanja - OPSC (2010)

Zaključna opažanja - OPAC (2010)

•    Komitet za radnike migrante 

Zaključna opažanja (2012)

•    Komitet za borbu protiv mučenja

Zaključna opažanja (2010)

•    Komitet za ukidanje rasne diskriminacije

Zaključna zapažanja (2010)

U smislu tematskog grupisanja preporuka, možete konsultovati Indeks univerzalnih ljudskih prava. Ovo je stalan link sa preporukama ugovornih tijela.