MMF - Međunarodni monetarni fond

Primarna svrha Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je osiguranje stabilnosti međunarodnog monetarnog sistema. Ovaj sistem je ključan za promovisanje održivog ekonomskog rasta, poboljšanje životnih standarda i smanjenje stope siromaštva. Pet glavnih ciljeva MMF-a su: promovisanje međunarodne monetarne saradnje, osiguravanje ekspanzije i uravnoteženje rasta međunarodne trgovine, promovisanje stabilnosti deviznih kurseva, osiguravanje pomoći u uspostavljanju multilateralnog sistema plaćanja, i pružanje mogućnosti pristupa sredstvima (uz odgovarajuća jamstva) za članove koji se susreću sa poremećajima u platnim bilansima.

Međunarodni monetarni fond u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je postala članica MMF-a 14. decembra 1992. godine. BiH je 20. decembra 1995. godine dobila ekvivalent od 30,3 miliona specijalnih prava vučenja (SDR) (što je oko 45 miliona USD) u obliku post-ratne interventne pomoći MMF-a u cilju rješavanja izazova političke i ekonomske reintegracije, obnove infrastrukture, te za stvaranja baze tržišne ekonomije. Izvršni odbor je 29. maja 1998. godine, odobrio  ‘stand-by’ aranžman u iznosu od SDR 60,6 miliona (50% kvote), koji je 28. juna 1998. povećan na SDR 77,51 miliona, te je 31. marta 2000. godine dodatno povećan na SDR 94,41 miliona dolara. Izvršni odbor je 2. avgusta 2002. godine odobrio drugi ‘stand-by’ aranžman u iznosu od SDR 67,60 miliona dolara.

MMF-ova kvota za Bosnu i Hercegovinu je SDR 169,1 miliona (oko 213.500.000 USD) ili 0,07% od ukupne kvote, a njena glasačka moć u MMF-u je jednaka broju od 2.432 glasova ili 0,010% od ukupnog iznosa. Valutu Bosne i Hercegovine, Konvertibilnu marku (KM), je Valutni odbor vezao za Euro na 1 KM po 0,51129 Eura.

MMF u BiH pruža financijsku pomoć kroz ‘stand-by’ aranžmane i kroz pružanje tehničke pomoći u brojnim područjima, kao što je osnivanje nove centralne banke i novog klirinškog sistema, bankovnog nadzornog sistema, razvoja fiskalne strukture u Federaciji, reforme porezne uprave, dizajniranje poreza na dodatnu vrijednost (PDV), razvoja državne blagajne i poboljšanja upravljanja javnom potrošnjom, kao i za poboljšanje monetarne statistike, statističke baze podataka i mogućnosti angažovanja savjetnika za statistiku.