MKSJ - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Mandat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je da pred lice pravde izvede sve one koji su na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. godine odgovorni za ozbiljna kršenja Međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj sud je ovlašten da procesuira i sudi svim pojedincima koji su počinili teška kršenja Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kao i da im sudi za kršenje zakona ili ratnih običaja, provođenje genocida i drugih zločina protiv čovječanstva.

Rad Suda pridonosi obnovi i održavanju mira u regiji kroz uspostavu pravde za žrtve i kroz odvraćanje i prevenciju daljnjih kršenja Međunarodnog humanitarnog prava.

MKSJ je osnovan Rezolucijom 827 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine. Rezolucija je usvojena kao odgovor na prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti kroz masovna ubistva, etničko čišćenje i druga ozbiljna kršenja Međunarodnog humanitarnog prava, koja su se desila na području bivše Jugoslavije u navedenom periodu.

MKSJ je prvi sud za ratne zločine koji je osnovan od strane UN-a i prvi međunarodni sud za ratne zločine koji je osnovan nakon Nürnberga i Tokijskog suda.

MKSJ u Bosni i Hercegovini

U uredima MKSJ-a u Bosni i Hercegovini je smješteno osoblje iz dva odvojena odjela Suda: Odjel tužilaštva, i Registar MKSJ-a. Dati uredi imaju sljedeće funkcije:

  • Komuniciranje ​​sa državnim organima i međunarodnim agencijama vezano za pitanja saradnje sa MKSJ-om.
  • Djelovanje u vidu glavnog kontakt za žrtve, potencijalne svjedoke i druge pojedince i organizacije koje žele pružiti informacije Sudu.
  • Djelovanje kao logistička baza za MKSJ osoblje tokom misije, dajući osoblju na raspolaganje uredski prostor, vozila, te omogućujući im jasnu komunikaciju, razmjenu informacija i jezičku pomoć.
  • Omogućavanje lakšeg prenosa informacija, predmeta i dokaza Komori za ratne zločine pri Sudu BiH, kao i drugim sudovima u Bosni i Hercegovini, koji se bave ratnim zločinima.
  • Osiguravanje pristupa i daljnjeg pojašnjenja rada Suda pojedincima i skupinama zainteresovanim za rad MKSJ-a, uključujući i nevladine organizacije, udruženja žrtava, akademske institucije, pravne stručnjake kao i druge.
         
        Djelovanje u vidu Ureda za lokalno javno informisanje pri Komori i Registru po pitanju pružanje odgovora na upite, davanje intervjua kao i generalne pomoći medijima.