FAO – Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Tehnička pomoć FAO-a Bosni i Hercegovini težište stavlja na savjet u domenu politika, izgradnju kapaciteta i podršku za uključivanje porodičnih gazdinstava u kratke lance vrijednosti za namirnice visokog kvaliteta.

Pomoć Organizacije ima i regionalnu dimenziju, uz promovisanje saradnje, zajedničke privredne aktivnosti i uzajamno razumijevanje zemalja jugoistočne Evrope.

Ruralni razvoj koji počiva na zajednici – sa akcentom i na državnim i na lokalnim organima vlasti - nalazi se u središtu projekta koji finansira Mađarska, a pokriva Livanjski kanton, Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres i Tomislavgrad. Projekat predstavlja doprinos razvoju integrisanih lanaca vrijednosti namirnica za kvalitetne proizvode, obezbjeđujući dugoročno očuvanje biološke raznolikosti i jačanje kapaciteta u svrhe održivog ruralnog razvoja.

U tijesnoj saradnji sa Evropskm komisijom, FAO daje svoj doprinos pripremi pregleda sektora šumarstva i ribarstva u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD), gdje je akcenat na usklađivanju sa propisima Evropske unije.

Sancija posljedica poplava

Nakon razornih poplava u proljeće 2014, FAO je bila na čelu poziva da se pomogne poljoprivrednom sektoru i omogući ugroženim gazdinstvima da povrate izvore sredstva za život. U sklopu reakcije FAO-a, dopremljeni su veterinarski lijekovi, stočna hrana, sjeme i ostali materijal za uzgoj usjeva, a realizovane su i ostale aktivnosti finansirane sredstvima donatora i Organizacije.

Ostali projekti FAO-a u Bosni i Hercegovini:

•    „Podrška poplavama pogođenim proizvođačima sa ciljem oporavka proizvodnje ozime pšenice“ je projekat čiji je cilj povećanje proizvodnje usjeva i izvora sredstava za život za 2.000 ugroženih domaćinstava koja žive u poplavama pogođenim područjima.
•    „Pomoć zemljama zapadnog Balkana u pogledu unapređenje poštovanja međunarodnih standarda za zdravlje vodenih životinja“ je projekat koji podržava diskusije u domenu politika o poljoprivrednom i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u periodu prije pristupanja EU.
•    „Uobličavanje politika poljoprivrednog i ruralnog razvoja u zemljama jugoistočne Evrope u svrhe pristupanja EU" je projekat koji podržava diskusije u domenu politika i daje platformu za razmjenu informacija u sektoru poljoprivrede i ishrane, u kojima učestvuju nadležne institucije i pripadnici akademske zajednice.

Globalna internet stranica na FAO’s Regional Office for Europe and Central Asia