Vodiči za stručnjake iz oblasti ranog rasta i razvoja

Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do treće godine i Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od treće do šeste godine su liste za procjenu nivoa funkcionisanja djeteta zasnovana na razvojnim bihevijoralnim standardima i normama tipičnog razvoja (miljokazima), a izrađena prema Havajskom profilu za rano učenje.

 

Preuzmite dokumnet:

 

Vodiči za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do šeste godine