Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013.–2017.

Ulaganje u rani dječiji rast i razvoj (RRRD) i odgovorno roditeljstvo je najbolja investicija koju društvo može osigurati. U izradi Strateškog plana učestvovali su predstavnici sljedećih federalnih ministarstava: Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva finansija i Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Realizacija strateških ciljeva jedino je moguća međusektorskim integrisanim djelovanjem, a osnova za kontinuirano unapređenje ranog rasta i razvoja je uspostavljanje adekvatnog i ažurnog sistema monitoringa i evaluacije u ovoj oblasti.

Preuzmite dokumente:

 

Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013.–2017.

 

Strategic plan for Improving Early Childhood Development in the Federation of BiH 2013 –2017