Stanje djece u svijetu 2013: Djeca sa smetnjama u razvoju

Izvještaji poput ovog obično počinju statističkim podacima sa ciljem naglašavanja problema. Djevojčice i dječaci kojima je ovo izdanje Stanja djece u svijetu posvećeno nisu problemi. Svako od njih je prije svega sestra, brat ili prijatelj koji ima omiljeno jelo, pjesmu ili igru; kćerka ili sin sa snovima i željom da ih ostvari; dijete sa smetnjama u razvoju koje ima ista prava kao bilo koja druga djevojčica ili bilo koji drugi dječak.

Kada im se pruži prilika da se ostvare kao i drugi, djeca sa smetnjama u razvoju imaju potencijal da vode živote koji ih ispunjavaju i da doprinesu socijalnoj, kulturnoj i ekonomskoj vitalnosti svojih zajednica.

Preuzmite dokument:

 

Stanje djece u svijetu 2013: Djeca sa smetnjama u razvoju