Politika za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i Hercegovine

Odgovarajuća ishrana je osnovni preduslov postizanju optimalnog rasta i razvoja i dostizanju najvećeg mogućeg standarda zdravlja. Shodno Konvenciji o pravima djeteta UN-a, preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a, Politika definiše prioritetne pravce djelovanja, i to: podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integrisanih programa, edukaciju, obezbjeđenje sigurnog i zdravog snabdijevanja hranom te unapređenje sistema praćenja i evaluacije.

Politika ishrane djece u Federaciji BiH nastala je kao rezultat vrijednog rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu podršku UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, i predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcionih planova i programa za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH.

Preuzmite dokumente:

 

Politika za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Policy for Improving Child Nutrition in the Federation of Bosnia and Herzegovina