Zajednički program i budžetski okvir Ujedinjenih nacija za BiH 2015-2019: Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija

Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu UNDAF), koji su vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) i Ujedinjenih nacija (UN) dogovorile [datum, mjesec] 2015. godine, strateški je programski okvir za razdoblje od 2015. do 2019. godine. Okvir se oslanja na širok raspon stručnih znanja i resursa Tima Ujedinjenih nacija u BiH (UNCT) usmjerenih na realizaciju razvojnih rezultata. UNDAF čini osnovni element Zajedničkog programa i budžetskog okvira UN-a za BiH 2015-2019, koji takođe uključuje sastavne dijelove kao što su Zajednički upravni odbor (JSC), međuagencijske radne grupe i dvogodišnji radni planovi.

Odabrano je trinaest UNDAF ishoda, grupisanih u četiri strateška fokusna područja koja odgovaraju na potrebe zemlje i koriste komparativne prednosti UN-a. Ta područja identificirana su kroz proces intenzivnih konsultacija sa vlastima u BiH i implementacijskim partnerima (IP):
• Vladavina prava i sigurnost ljudi;
• Održiv i ujednačen razvoj i zapošljavanje;
• Socijalna uključenost: obrazovanje, socijalna zaštita, dječja zaštita i zdravstvo;
• Osnaživanje žena.

Ovi ishodi služe kao okvir uzajamne odgovornosti UN-a i svih implementacijskih partnera u BiH. Očekuje se da će ljudima u BiH osigurati širi spektar izbora i mogućnosti za unapređenje njihovog humanog razvoja i sloboda. Ishodi UNDAF-a postići će se praktičnom primjenom pojednostavljenog pristupa zajedničkog djelovanja UN-a (Delivering as One), zajedničkim i komplementarnim programiranjem i implementacijom, te zajedničkom mobilizacijom resursa. Ključni elementi pristupa podrazumijevaju: zajednički program (One UN Programme) sa strateškim UNDAF-om pripremljenim na nivou ishoda, međuagencijske radne grupe odgovorne za pripremu radnih planova, uključujući njihovu implementaciju, monitoring i izvještavanje sa implementacijskim partnerima, kao i Zajednički upravni odbor koji osigurava zvanični nadzor i pravac u rukovođenju, uz inkluzivnu zastupljenost vlasti u BiH.

Ovim UNDAF-om dalje se jača već snažno partnerstvo između vlasti u BiH i UNCT-a na postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG), unapređenjem ujednačenog ekonomskog rasta i smanjenjem siromaštva kroz razvoj kapaciteta, jačanje strateških i okvira javnih politika, unapređenje sistema odgovornosti i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga. Strategije UN-ovog programa usmjerene su na to da se dopre do najnerazvijenijih i najugroženijih populacija i da se podrže odlučnost i predanost sistema UN-a u pružanju pomoći zemlji u ispunjavanju njenih obaveza po pitanju ljudskih prava. Pored toga, okvir podržava i nastojanja UN-a da vlastima u BiH omogući da unaprijede vlastito rukovođenje i povećaju odgovornost, odnosno ‘vlasništvo’ nad procesima razvoja u BiH kako bi na adekvatan način odgovorile na potrebe najugroženijih populacija.

Zajednički budžetski okvir osigurava partnerima unutar zemlje, UNCT-u i donatorima cjelovit pregled potrebnih i dostupnih resursa za podršku implementaciji UNDAF-a, kao i onih resursa koje treba mobilizirati tokom implementacije UNDAF-a. Predstavlja osnovu za zajedničku mobilizaciju resursa i doprinosi kvalitetnijoj realizaciji podrške UN-ovog sistema. Za punu implementaciju UN-ovog programa, prema procjenama, biće potrebno ukupno 264.592.034 USD. Ovaj iznos uključuje 54.871.620 USD iz redovnih ili osnovnih resursa i 78.533.932 USD iz drugih ili dodatnih resursa. Ukupna finansijska sredstva koja nedostaju iznose 131.186.482 USD. Stoga će JSC, zajedno sa UNCT-om, raditi na mobilizaciji ovih dodatnih resursa tokom trajanja UN-ovog programa.

UNDAF predstavlja zajedničku obavezu vlasti u BiH i sistema UN-a da zajedno rade u duhu saradnje sa građanima Bosne i Hercegovine kako bi osigurali promjene koje će im omogućiti da žive duži, zdraviji i prosperitetniji život.