Priručnik za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju - UN WOMEN

PrirucnikUNWOMEN2017BHS

Nasilje nad ženama je problem cijelog društva, smatra se globalnom pandemijom, a uloga medija je da o nasilju izvještavaju na odgovoran način, potičući javnu diskusiju. UN Women ured u Bosni i Hercegovini (BiH) podržao je izradu priručnika o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju.

Priručnik je namijenjen novinarima/kama, studentima/cama novinarstva, blogerima/kama I osobama koje su zadužene za odnose s javnošću u institucijama koje rade na sprječavanju nasilja nad ženama u BiH.
Priručnik je nastao u sklopu trogodišnjeg programa “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama I nasilja u porodici”, koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvoj (Sida).  

Priručnik sadrži važne informacije o procedurama, zakonima i relevantnim institucijama, te ističe određene aspekte nasilja nad ženama o kojima mediji izvještavaju rijetko ili nikako. Također, sastavni dio publikacije je i dodatak za treninge koji sadrži metodologiju odgovornog izvještavanja o nasilju nad ženama, a sa ciljem daljeg prenosa znanja i vještina svima koji žele biti aktivniji u adresiranju ovog problema.

DONWLOAD

PRIRUČNIK ZA IZVJEŠTAVANJE O RODNO ZASNOVANOM NASILJU (PDF)

Kako pripremiti trening za novinare/ke i studente/ice novinarstva? (PDF)