Jezik, historija i kultura Roma

Jezik, historija i kultura Roma - juče, danas, sutra (Brošura o Regionalnoj konferenciji štampana u sklopu MDG F programa Kultura za razvoj, decembar 2010).

Preuzmite dokument:

 

Jezik, historija i kultura Roma