Prvi dvogodišnji izvještaj BiH o emisiji gasova staklene bašte u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a za klimatske promjene

Savjet ministara BiH i entitetske vlade su usvojile Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji gasova staklene bašte (FBUR) u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koji je predat UNFCCC sekretarijatu u Bonu.  

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijsku podršku GEF-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao UNFCCC kontakt institucijom za BIH, završio izradu Prvog dvogodišnjeg izvještaja Bosne i Hercegovine o emisiji gasova staklene bašte.

Izradom i predajom ovog Izvještaja, BiH nije samo ojačala svoje tehničke kapacitete u suočavanju s klimatskim promjenama, već je pokazala i svoju posvećenost ka održivom razvoju i prelasku na “zelenu ekonomiju”.  

Uz podršku više od 20 domaćih eksperata, te aktivnu ulogu relevantnih institucija, FBUR je rezultirao ažuriranim inventarom gasova staklene bašte za 2010 i 2011. godinu koji je verifikovan u skladu sa međunarodnim standardima. Izvještaj takođe navodi oblasti koje imaju najveći potencijal za suzbijanje emisija gasova staklene bašte i uspostavlja okvir za praćenje, izvještavanje i verifikaciju tih aktivnosti.

Prvi dvogodišnji izvještaj BiH o emisiji gasova staklene bašte u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a za klimatske promjene (BHS latinica - 1,92 Mb)


Prvi dvogodišnji izvještaj BiH o emisiji gasova staklene bašte u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a za klimatske promjene (BCS ćirilica - 1,87 Mb)