Djeca koja rade na ulici: Procjena dječjeg prosjačenja i drugih oblika rada na ulici u BiH

U postkonfliktnom periodu, prosjačenje djece i rad na ulici je postalo prevladavajuće i sve evidentnije pitanje na koje država još uvijek nema sveobuhvatan odgovor, kako u zakonodavstvu tako i u praksi. UNICEF je poduzeo ovu dubinsku procjenu kako bismo saznali više o tom pitanju i djeci koja su uključena i kako bismo analizirali odgovor i vladinih i nevladinih tijela. UNICEF se nada da će se ova procjena koristiti za razvoj efikasnog i sistematskog odgovora, koji bi vodio ka udaljavanju djece od štetnih oblika rada na ulici.

Preuzmite dokumente:

 

Djeca koja rade na ulici: Procjena dječjeg prosjačenja i drugih oblika rada na ulici u BiH


Street-working Children: An Assessment of Child Begging and Other Street Work in Bosnia and Herzegovina