Zajednička procjena stanja u zemlji 2013

Cilj Zajedničke procjene stanja u zemlji (rađena za period 2013/14) je procijeniti status razvojnih izazova u BiH i osigurati osnovu za UN tim u BiH i partnere za utvrđivanje prioriteta za Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2015-2019. godine.

Zasnovan je na postojećem analitičkom radu UN-a, konsultacijama koje su provedene između UN agencija, resornih ministarstava i civilnog društva, te se nadograđuje na postojeće politike i strategije u BiH.  CCA proširuje tradicionalnu procjenu razvojnih izazova i analizira političku i sigurnosnu dinamiku u zemlji, pružajući sveobuhvatniju analitičku platformu za strateško planiranje. Primjenom pristupa zasnovanog na ljudskim pravima CCA naglašava veliki broj pitanja koja također zaslužuju pažnju i za koja se smatra da im je neophodna podrška agencija sistema UN-a.

 

 
Common Country Assessment (CCA)


Zajednička procjena stanja razvoja u zemlji