Analiza sektora ribarstva i akvakulture u Bosni i Hercegovini

Sektor ribarstva i akvakulture u BiH obuhvata tradicionalno i rekreativno ribarstvo u morskoj i slatkoj vodi. Slatkovodno ribarstvo se isključivo veže za ribolov na rijekama (sportski ribolov). Osnovne vrste sistema uzgoja akvakulture su: bazenski, rezervoarski i kavezni. Pored uzgoja ribe, neka preduzeća bave se i uzgojem mekušaca. BiH obiluje vodnim resursima visokog kvaliteta.

 

Analiza sektora ribarstva i akvakulture u Bosni i Hercegovini