Analiza nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije u BiH

Opšti cilj Analize nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije jeste da se da pregled sistema socijalne zaštite i socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini u oblastima socijalne sigurnosti, socijalne pomoći i socijalne inkluzije. Izvještajem je definisan politički, zakonski i upravni okvir sistema socijalne zaštite i socijalne inkluzije koji je osmišljen na način da se bavi ovim pitanjima u oblasti siromaštva, zaštite porodice i djeteta, boračke zaštite, sistema naknada za nezaposlenost i aktivnih mjera za tržište rada kako bi se podigla stopa zaposlenosti, te u oblasti zdravstvene zaštite i inkluzivnog obrazovanja. U izvještaju su ova pitanja prikazana odvojeno za Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt, te su istaknute razlike u obimu i karakteru problema ali su istovremeno naglašene i sličnosti u problemima sa kojima se suočavaju. Izvještajem je identifikovan niz značajnih nedostataka u političkim, zakonskim i upravnim okvirima u ovim oblastima socijalne politike.

Preuzmite dokumente:

 

Analiza nedostataka u oblasti politika socijalne zaštite i inkluzije u BiH

Gap analysis in the area of social protection and inclusion policies in BiH