Оkvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Bosni i Hercegovini

Dokument Okvirna politika, kao i Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece Federacije BiH i Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za razdoblje 2011.-2016. omogućit će izradu dugoročnih planskih dokumenata čija će okosnica biti zaštita i poštovanje prava najmlađih stanovnika u Bosni i Hercegovini.

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine će svoje aktivnosti u području ranog rasta i razvoja djece usmjeravati sukladno dokumentu Okvirna politika.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donijelo Odluku o usvajanju Okvirne politike unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH, uz preporuku Ministarstvu civilnih poslova BiH, da u saradnji sa nadležnim entitetskim i drugim resornim tijelima, poduzme aktivnosti u vezi sa izradom strategije za ovu oblast.

Okvirna politika je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 36/12.

Preuzmite dokumente:

 

Оkvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Bosni i Hercegovini

 

Framework policy for early childhood development in Bosnia and Herzegovina