Publikacije

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini su napravile i podijelile više od 250 naslova u različitim formatima, uključujući štampane i elektronske publikacije. Do odabranih i skoro objavljenih publikacija, koje su u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, možete doći na ovoj stranici ili na UNCT internet bioblioteci (Issuu).

 

Posjetite Globalni sajt Ujedinjenih nacija - Publikacije kako biste pristupili svim UN-ovim publikacijama.