UNHCR pomogao osnaživanju kapaciteta 16 općina za planiranje temeljeno na informacijama za potrebe iznalaženja rješenja za ugrožena raseljena lica i povratnike

Tokom novembra i decembra 2017. godine, Agencija UN-a za izbjeglice u Bosni i Hercegovini je, u suradnji s organizacijom Hilfswerk Austria International, organizirala četverodnevne treninge u Lukavcu, Banja Luci i Mostaru za općinsko osoblje koje radi na pružanju pomoći raseljenim osobama i ugroženim povratnicima.
 
Treninzi su bili dio projekta koji je financirao UNHCR i koji se realizira u šest općina u BiH, a obuhvatili su i deset bh. općina koje su bile uspješni partneri u trogodišnjem IPA projektu realiziranom od 2014. do 2016. godine u cilju pružanja pomoći u provedbi Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
 
Uključivanje općina u sve aspekte realizacije navedene Strategije je od velikog značaja. Kako bi općine mogle da pruže informacije i saznanja o potrebama najugroženijih raseljenih osoba i povratnika te doprinesu iznalaženju najboljih rješenja, njihovo osoblje treba da ima usklađen pristup radu na upravljanju podacima i analizi informacija.
 
Nakon što je UNHCR donirao IT opremu, općinski službenici iz Lukavca, Dervente, Doboja, Živinice, Brčko Distrikta, Prijedora, Grada Bihaća, Bosanskog Petrovca, Gradiške, Kotor Varoši, Novog Grada, Foče RS, Bijeljine, Maglaja, Čapljine i Grada Mostara prošli su kroz obuku o naprednom upravljanju i prikupljanju podataka o raseljenim osobama i povratnicima, razumijevanju sadržaja informacija u vezi s problematičnim temama iz Aneksa VII i u vezi s društveno-ekonomskim i drugim oblicima ugroženosti, kao i kroz praktičnu obuku o kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi za potrebe planiranja.
 
Ovo je dio višegodišnjeg angažmana UNHCR-a na jačanju kapaciteta 16 bosanskohercegovačkih općina u pogledu ciljne populacije, što će im omogućiti da samostalno ili u suradnji implementiraju metodologiju UNHCR-a za povezivanje potreba i kapaciteta raseljenih osoba i povratnika s dostupnim općinskim ili državnim resursima. Također, prikazivanje relevantnih i opravdanih analiza preostalih potreba pomoći će im pri iznalaženju dodatnih sredstava za najugroženija raseljena lica i povratnike.