Projekat UNHCR-a povećao kvalitet i djelotvornost pomoći za povratnike i interno raseljena lica

Projekat UNHCR-a koji se trenutno realizuje u BiH, a koji je osmišljen da ojača opštinske kapacitete za upravljanje podacima o potrebama interno raseljenih lica i povratnika, znatno je povećao kvalitet i djelotvornost pomoći.

U aprilu 2017. godine je predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini pokrenulo projekat vrijedan 2,5 miliona KM sa ciljem da se poboljša održivost (interno) raseljenih lica i povratnika i da se podrži upravljanje podacima o ovoj populaciji u šest opština - Bihać, Novi Grad , Kotor Varoš, Lukavac, Doboj i Čapljina.

Ovih šest opština je odabrano nakon obimnog profiliranja koje je u 2016. godini obavio UNHCR u partnerstvu sa "Unijom za održivi povratak" (UZOPI) u skoro 40 bh. zajednica.

U saradnji sa Hilsfwerk Austria International (HWI) za BiH, UNHCR je pomogao da se uspostave opštinske komisije, čiji je zadatak da pregledaju dostupne podatke o interno raseljenim licima i povratnicima i da pokrenu temeljnu procjenu potreba ugroženih prioritetnih korisnika.

Tokom ljetnih mjeseci je šest timova sastavljenih od predstavnika opština, UNHCR-a i HWI-ja posjetilo nekoliko stotina ugroženih raseljenih i povratničkih domaćinstava, sa namjerom da provjere koji bi bili najefikasniji i najodrživiji oblici individualne pomoći za ekonomsko poboljšanje njihove egzistencije.

Od početka projekta u aprilu, 209 povratnika i raseljenih lica u Bihaću, Kotoru Varoši, Novom Gradu,
Doboju i Lukavcu su dobili bespovratnu pomoć u vidu poljoprivredne opreme, zanatskih alata i stoke. Očekuje se da će do kraja godine pomoć dobiti još 60 porodica u opštinama Doboj i Čapljina. Nedavni primjer se desio 3. i 4. oktobra kada je 85 povratnika i raseljenih lica u Kotor Varoši i Novom Gradu dobilo pomoć.

Pored toga, 60 ugroženih povratničkih i raseljeničkih domaćinstava u dodatnih 17 bh. opština dobit će pomoć za ekonomsku održivost, na osnovu prethodno sprovedene individualne procjene.

Povodom isporuke bespovratne pomoći u Bihaću u septembru, regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Evropu i predstavnica za BiH, Anne-Christine Eriksson, iznova je istakla kontinuiranu posvećenost UN-ove agencije za izbjeglice da kod donatorske zajednice zagovara da pomoć dobiju one bh. opštine koje su prioritete za pomoć utvrdile na osnovu stvarnih potreba i koje imaju jasne kvantitativne i kvalitativne informacije o preostalim potrebama interno raseljenih lica i povratnika.

"Da bi se međunarodna pomoć opravdala i da bi se pokrenuli raspoloživi mehanizmi podrške, uključujući i iz EU, najvažnije je da vlasti u BiH na svim nivoima ulažu u kvalitetno i blagovremeno upravljanje podacima, kao i u ciljane procjene, te da usvajaju akcione planove koji odražavaju stvarne potrebe", dodala je Eriksson.

Kako bi se povećao kapacitet ciljnih opština za upravljanje podacima, UNHCR je u aprilu u Neumu organizovao obuku za opštinsko osoblje sa ciljem da se poboljša transfer njihovog znanja i vještina u pripremi projekata. Pored toga, u novembru i decembru 2017. godine je za opštinsko osoblje planirana obuka za napredne informatičke vještine te informacioni menadžment i analizu podataka. Za lakše  prikupljanje i upravljanje podacima o raseljenoj i povratničkoj populaciji, UNHCR će donirati IT opremu opštinama koje su uključene u projekat šest opština, kao i dodatnih 10 bh. opština u kojima je u periodu 2014-2016. godine uspješno realizovan zajednički projekat "Podrška trajnim rješenjima - implementacija Aneksa VII Dejtonskog sporazuma".

Luk2UNHCRBiH
KV6UNHCRBiH
NGUNHCRBiH
KV2UNHCRBiH