Strategija podrške rješenjima za ugrožena interno raseljena lica i povratnike u BiH

UNHCR_BiHDec2017-005

U proteklih dvadeset godina, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, vlasti u BiH na svim nivoima snažno rade na rješavanju pitanja dugotrajne raseljenosti, Međutim preostali izazovi traže rješenja za koje je nužna snažnija koordinacija između učesnika, te konkretnije definisanje potreba i izvora finansiranja.

Svjesni izazova s kojima se po ovom pitanju susreću vlasti na svim nivoima, danas je u Sarajevu UNHCR organizovao konferenciju pod nazivom Strategija podrške rješenjima za ugrožena interno raseljena lica i povratnike u BiH čiji je cilj podržati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), entitetske i opštinske aktere u iznalaženju rješenja preostalih problema ugroženih interno raseljenih lica i povratnika.

“Svjesni smo da su naši međunarodni partneri suočeni s velikim izazovom globalne migracijske krize. Međutim, s obzirom na veliku neusklađenost između ulaganja i stvarnih potreba za provedbom strateških ciljeva Strategije BiH za provedbu Aneksa VII, nadamo se da će taj izazov neće uzrokovati da oklijevaju na pomoći u nastavku podrške procesa povratka u BiH”, rekla je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine.

S ciljem podrške održivom rješenju za probleme s kojima se susreće ova najranjivija kategoriju stanovništva u BiH, UNHCR je razvio metodologiju u okviru uspješnog projekta "Podrška trajnim rješenjima Revidirane Strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma " kojeg su finansirali Delegacija Evropske Unije u BiH i UNHCR, kako bi se pomoglo vlastima na svim nivoima da podnesu opravdane zahtjeve donatorima za dobijanje dodatnih sredstava za projekte pomoći.

„Još uvijek je veliki broj ugroženih raseljenih osoba i povratnika kojima je potrebna osnovna podrška, kao što su pristup hrani i krov nad glavnom, zdravstvena zaštita i izvor prihoda. Istodobno postoji neusklađenost između izuzetnih potreba i dostupnih resursa. Zato smatramo da je fer, transparentna metodologija, s aktualnim i sveobuhvatnim podacima za određivanje prioriteta potreba pojedinaca i zajednica, neophodna za pravilno planiranje, raspodjelu lokalnih i državnih proračuna i, u konačnici, za podnošenje opravdanih zahtjeva donatorima“, rekla je Anne-Christine Eriksson, regionalna predstavnica UNHCR-a i predstavnica za BiH.

„Stoga vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama trebaju ulagati u upravljanje podacima, ciljane procjene i usvajanje akcijskih planova koji odražavaju stvarne potrebe u općinama. Iskreno se nadamo da će vlasti na svim nivoima prihvatiti ovu metodologiju i koristiti je za učinkovito identificiranje potreba i usmjeravanje raspoloživih resursa za rješavanje preostalih problema najugroženijih osoba, kako bi se ovo poglavlje dugotrajnog raseljenja u Bosni i Hercegovini moglo dovršiti što je prije i što je brže moguće“, istakla je Anne-Christine Eriksson.

Ministrica Semiha Borovac je na kraju izlaganja zaključila da „mjere održivosti ključ su uspješnog povratka i zahtijevaju značajna financijska sredstva koja Bosna i Hercegovina ne može pružiti bez pomoći prijateljskih zemalja i partnerskih organizacija. To je jedini način da se Aneks VII u potpunosti provede, jer jedino zajedničkom akcijom smo sposobni da pomognemo najranjivijoj kategoriji stanovnika u Bosni i Hercegovini - hiljadama raseljenih osoba i povratnika - i omogućiti im da žive život dostojan čovjeka u 21. vijeku.”

Konferencija je uspjela okupiti sve aktere relevantne za kontinuirano sprovođenje Aneksa VII DMS-a, uključujući državne aktere s različitih administrativnih nivoa, međunarodne organizacije, civilno društvo i predstavnike donatora kako bi uspostavili kontakt i buduća partnerstva, te je podstakla diskusiju o narednim aktivnostima.

Učesnicima konferencije se, pored Semihe Borovac, ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Anne-Christine Eriksson regionalne predstavnice UNHCR i predstavnice u BiH, obratio i Melvin Asin, šef za saradnju Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

 

Za dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate:

Dorijan Klasnic, Associate Information Management/PI Officer, Country Office Bosnia and Herzegovina, email: KLASNIC@unhcr.org

Neven Crvenkovic, Associate Regional External Relations/PI Officer, Regional Office for South Eastern Europe email: crvenkov@unhcr.org, phone: +387 61 611 082