Profesionalno izvještavanje o izbjeglicama i migracijama je dio rješenja

Kao odgovor na interes medija zbog povećanog broja izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini, UNHCR i IOM su organizirali zajednički sastanak sa predstavnicima medija u BiH u Sarajevu 20. februara 2018. godine.

“Bosna i Hercegovina se trenutno ne suočava sa izbjegličkom i migrantskom krizom, već je riječ o  izazovu kojim vlasti u BiH mogu upravljati” je bila zajednička poruka predstavnice UNHCR-a za jugoistočnu Evropu i predstavnice u Bosni i Hercegovini Anne-Christine Eriksson i koordinatora IOM za Zapadni Balkan i predstavnika u Bosni i Hercegovini Petera Van Der Auweraert.

Oba predstavnika su naglasila ulogu medija kao važnog partnera u pružanju pomoći onima kojima je potrebna. Također je istaknut pozitivan angažman i humanost građana Bosne i Herecegovine, kao i dosadašnji odnos Granične policije BiH prema izbjeglicama i migrantima.

Na događaju su predstavnicima više od 20 nacionalnih, regionalnih i međunarodnih medija, predstavljenje zajedničke Smjernice za izvještavanje o migracijama i izbjeglicama, koje preporučuju tačno, moralno i profesionalno izvještavanje o ovim osjetljivim pitanjima. Pet ključnih smjernica naglašava važnost preciznog izvještavanja, poznavanje pravnog okvira koji se odnosi na ovu ranjivu populaciju, te humano izvještavanje, bez korištenja govora mržnje, diskriminacije i pozivanja na nasilje, istovremeno osiguravajući da se njihov glas čuje.

 

Smjernice za izvještavanje o migracijama i izbjeglicama možete preuzeti na ovom linku:

https://issuu.com/unhcrsee/docs/reporting_for_refugees_final_final