PRESS RELEASE - Izjava po okončanju misije specijalnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata, Felipe Gonzáleza Moralesa

Bosna i Hercegovina treba preuzeti državnu odgovornost za upravljanje migracijama kako bi ispoštovala ljudska prava migranata

SARAJEVO (1. oktobar 2019.) – «Bosna i Hercegovina treba intenzivirati nastojanja u pravcu preuzimanja državne odgovornosti za upravljanje migracijama i poštivanje ljudskih prava migranata, posebno tražitelja azila.»

Na kraju svoje zvanične posjete BiH (24. septembar – 1. oktobar 2019.), Felipe González Morales, specijalni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata, apelirao je na organe vlasti na svim nivoima u BiH da skupa rade na iznalaženju odgovora s državnog nivoa na migracionu situaciju.

«Suočavajući se s povećanim prilivom migranata, kao i mnoge druge zemlje u regiji, u BiH postoje pozitivni aspekti koji su u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava. Oni se odnose na izricanje mjere nadzora smještanjem u imigracioni centar zatvorenog tipa kao krajnje mjere, netretiranje neregularnih ulazaka kao krivičnog djela i činjenicu da su migranti generalno smješteni u prihvatnim centrima otvorenog tipa», naglasio je ekspert. Također je značajno istaći da obični građani BiH migrantima velikodušno dijele hranu, odjeću i druge potrepštine. Nakon što su prošli kroz stravičan rat, ljudi se povezuju s teškom situacijom u kojoj se nalaze migranti.

Međutim, «fragmentirana politička struktura, nedostatak jedinstvene vizije, kao i nedostatak volje organa vlasti na raznim nivoima za iskrenom saradnjom podrivaju uživanje ljudskih prava od strane migranata, kao i tražitelja azila. Činjenica da su svi prihvatni centri locirani u Federaciji i da je većina migranata smještena na prostoru Unsko-sanskog kantona jasna je ilustracija da su migracije visoko ispolitizirane uz podijeljene političke programe u zemlji.»

«Država BiH mora preuzeti vodstvo u izradi sveobuhvatne strategije koja će pružiti trajno rješenje za migrante, posebno tražitelje azila, u zemlji.» Ekspert je s ohrabrenjem primio vijest da je BiH pokazala svoju spremnost da krene tim putem. Naglasio je da «kao suverena država, BiH ima primarnu odgovornost prema zaštiti i promoviranju ljudskih prava migranata, uključujući i tražitelje azila.»

Potrebno je ukloniti prepreke ostvarenju pristupa azilantskom postupku. Način na koji Ministarstvo sigurnosti danas uspostavlja svoje službe i sektore onemogućava pravičan i efikasan pristup azilantskom postupku u praksi. Ministarstvo sigurnost treba također raditi i na jačanju efikasnosti azilantskog postupka kroz ubrzavanje postupka ocjene osnovanosti podnesenih zahtjeva.

«Najurgentnije pitanje se odnosi na lokalitet Vučjak, nekadašnje odlagalište otpada u blizini miniranih područja. Na dan moje posjete u kampu je bilo smješteno oko 800 muškaraca samaca, među njima i oko 20 maloljetnika. Uvjeti su nehumani i apsolutno neodgovarajući za smještaj ljudskih bića. Zima se približava i da bi se spriječili smrtni slučajevi, neophodno je odmah poduzeti aktivnosti na obustavljanju prakse prisilnog dovođenja migranata na taj lokalitet i iznalaženju alternativne lokacije za smještaj migranata samaca koji ne borave u prihvatnim centrima, posebno onih koji se trenutno nalaze u kampu Vučjak.»

 

 

 

Vijeće UN-a za ljudska prava je imenovalo Felipea González Moralesa (iz Čilea) na funkciju specijalnog izvjestitelja za ljudska prava migranata u junu 2017. godine na period od tri godine, s mogućnošću produženja mandata. Kao specijalni izvjestitelj, on je nezavisan od vlasti i organizacija i samostalno obavlja funkciju. Profesor je međunarodnog prava na Univerzitetu Diego Portales u Santiagu, u Čileu, na kojem je i direktor postdiplomskog programa međunarodnog prava u oblasti ljudskih prava.

 

Specijalni izvjestitelji su dio Specijalnih procedura Vijeća za ljudska prava. Specijalne procedure, koje predstavljaju najveće tijelo samostalnih eksperata u sistemu UN-a za praćenje poštivanja ljudskih prava, opći je naziv za nezavisne mehanizme Vijeća za utvrđivanje činjenica i praćenje situacije u zemljama ili po tematskim oblastima u svim dijelovima svijeta. Eksperti Specijalnih procedura rade na dobrovoljnoj osnovi: oni nisu zaposlenici UN-a, niti primaju novčanu protuvrijednost za svoj rad. Djeluju samostalno i nezavisno od svih vlada i organizacija.

Ovdje možete pročitati Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica: International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Web stranica UN-a za Bosnu i Hercegovinu – Bosnia and Herzegovina

 Za više informacija i zahtjeve medija, kontaktirajte gđu:
Yiyao ZHANG (+41 79 752 04 86 /
yzhang@ohchr.org)

Za upite medija o drugim nezavisnim ekspertima UN-a, kontaktirajte gdina:
Jeremy Laurence, Služba za medije pri Uredu visokog povjerenika za ljudska prava, (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org )