Poruka šefova UNESCO-a, ILO-a, UNICEF-a, UNDP-a i Education International povodom Svjetskog dana učitelja, 5 oktobra 2015

Osnaživanje nastavnika, izgradnja održivog društva
 
Svake godine na Svjetski dan učitelja, slavimo edukatore i centralnu ulogu koju imaju u obezbeđivanju djeci posvuda kvalitetno obrazovanje. Danas, kada se globalna zajednica ujedinila oko nove Agende 2030 za ciljeve održivog razvoja, uloga nastavnika nikada nije bila važnija.

Novi cilj globalnog obrazovanja, SDG 4 koji je u centru obrazovanja 2030 Agende , poziva na "inkluzivno i  kvalitetno pravedno obrazovanje i promovira mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve". Ostvarenje ovog cilja je od ključne važnosti za postizanje svih naših ciljeva globalnog razvoja - za snažna društva, dobro obrazovani građani i dobro obučena radna snaga. Ali možemo ostvariti ovaj plan samo ako ulažemo u zapošljavanje, podršku, i osnaživanje nastavnika.

Kvalitet nastavnika se sve više prepoznaje kao najvažniji faktor u učenje djece - i na taj način, u poboljšanju nivoa obrazovanja, povećanju sposobnosti mladih ljudi da učestvuju u društvu i današnjoj ekonomiji znanja, povećanja produktivnosti i prosperiteta. Posebno u siromašnim zajednicama i zemljama koje su pogođene sukobima, kvalitetna nastava može doslovno promijeniti život djeteta - pomažući djeci da prevladaju velike izazove i pripremajući ih za bolji život i svjetliju budućnost.

Ali, danas je širom svijeta previše potcijenjenih i obespravljenih nastavnika. Postoji sve veći nedostatak kvalitetnih nastavnika,, nejednaka raspodjela obučenih nastavnika i neadekvatni ili nepostojeći nacionalni standardi za nastavničku profesiju. To su sve ključni faktori koji doprinose široko rasprostranjenim prazninama u pravičnom pristupu školovanju i učenju. Najsiromašniji regioni i škole i najraniji razredi - oni kojima je to najpotrebnije - često su najviše pogođeni. Ovo je duboko uznemirujući jaz, jer studija za studijom pokazuje da su postignuća djece u najranijim godinama od kljućne važnosti za njihov razvoj.

UNESCO-v Zavod za statistiku procjenjuje da  će za postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja do 2020. godine, države morati u osnonim školama zaposliti ukupno 10,9 miliona učitelja.

Ovo je globalna kriza obrazovanja u nastajanju - ukoliko ne dejstvujemo. Prepoznajući krizu na pomolu,  na Svjetskom forumu o obrazovanju 2015, koji je održan u Incheon-u, Južna Koreja, vođe su se obavezale da će "osigurati da učitelji i nastavnici budu osnaženi, adekvatno zapošljavani, dobro obučeni, stručno osposobljeni,  motivirani i  podržani u okviru sistema sa dobrim resursima, efikasnh i efektivno regulisanih". Samit 2015. Oslo "Obrazovanje za razvoj", u Norveškoj, dodatno je naglasio imperativ rješavanja nedostatka kvalifikovanih nastavnika i ulaganja u njihovo obrazovanje.

Sada, usvajanjem agende Obrazovanje 2030, zemlje članice UN-a su se složile da značajno povećaju zapošljavanje kvalificiranih nastavnika, uključujući i putem međunarodne saradnje za obuku nastavnika u zemljama u razvoju, osobito najnerazvijenijm zemaljama i malim otočnim državama u razvoju.

Ovo je važan korak - a sada moramo ispuniti ove obveze. Kako bi zadovoljili novi obrazovni cilj i sve njegove mete do 2030. godine, moramo intenzivirati napore da obezbedimo dovoljno kvalificiranih, dobro raspoređenih, motiviranih i podržanih nastavnika za svaku školu, svaku zajednicu i svako djete.

Vlade bi trebale udvostručiti napore da se uključe u dijalog s nastavnicima i njihovim organizacijama i osmisliti mjere konkretne politike i strategije za pružanje odgovarajućih poticaja, uključujući konkurentna nagrađivanja i jasne mogućnosti u karijerama za podućavanje  u školama koje se nalaze u izazovnim okruženjima i zadržati ih u struci.

Učitelji trebaju biti osnaženi tako da im se obezbijede pristojni radni uslovi, dobro opremljeno, sigurno i zdravo radno okruženje, povjerenje, profesionalna autonomiju i akademske slobode.

ILO / UNESCO Preporuka o statusu nastavnika (1966), UNESCO Preporuka o statusu visokog obrazovanja nastavnog osoblja (1997) i ILO Smjernice za politike na promoviranju dostojanstvenog rada za nastavno osoblje za djecu u ranom djetinjstvu (2014) su bitni međunarodni standarda i mjerila za nastavničke profesije.

Na dan prvog Svjetskog dana učitelja nove  Obrazovne agende globalnog razvoja, apeliramo na međunarodnu zajednicu da cijeni, podržava i osnažuje učitelje svijeta. Jer oni su ti koji će obrazovati nove generacije djece koja će, zauzvrat, nastaviti  ispunjavati  naše ciljeve da se izgradi bolji svijet za sve.