Zamislimo 2030. godinu zajedno

Zamisli 2030

Kliknite na sliku da biste vidjeli cijelu galeriju fotografija sa "Zamisli2030" radionica

"ZAMISLI 2030" je inicijativa UN tima u Bosni i Hercegovini zamišljena da promovira ciljeve održivog razvoja (skraćeno eng. SDGs) i globalnu Agendu 2030 kroz upotrebu pristupa ‘promišljanje o budućnosti’ (eng. strategic foresight) i korištenje inovativnog i interaktivnog SDG konsultacijskog alata sa elementima i dinamikom društvene igre kroz koji učesnici stvaraju zajedno i na veoma demokratičan način pronalaze kreativna rješenja oko nekog odabranog razvojnog cilja ili nekog konkretnog zadatka ili problema.

Promišljanje o budućnosti koristi budućnost kao pokretač promjena u sadašnjosti, i ovaj pristup ima široku primjenu kod unaprijeđivanja politika i procesa strateškog planiranja. Kroz proces zamišljanja alternativnih i preferiranih budućnosti sa građanima i građankama u cijeloj Bosni i Hercegovini, cilj je stvoriti osjećaj odgovornosti prema Ciljevima održivog razvoja, i potaknuti akcije koje će dovesti do promjena kroz individualni i kolektivni angažman.

Radionice su osnovna forma rada sa učesnicima kroz korištenje SDG konsultacijskog alata. Do sada je održano devet (9) jednodnevnih radionica u periodu od 24.10.2016 do 04.11.2016 na osam (8) lokacija širom Bosne i Hercegovine, i to: Vitez, Bihać, Banjaluka, Brčko, Tuzla, Sarajevo, Trebinje i Mostar. Učesnici i učesnice iz javnog, privatnog i nevladinog sektora su se na ovim radionicama upoznali sa ciljevima održivog razvoja, povezali te ciljeve i podciljeve sa lokalnim kontekstom kao i sa zajednicama iz kojih dolaze, ali i izazovima i prilikama važećim za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prioritizacijom individualnih i društvenih vrijednosti, aktivnosti, elemenata mehanizama koji su potrebni da bi se sprovele aktivnosti te identifikacijom potencijalnih izazova i prilika za ostvarenje određenog cilja prikupljene su obimne informacije i kvalitativni i kvantitativni podaci koji će biti osnova za analizu i pripremu daljih materijala za nastavak aktivnosti u 2017. godini.

U toku je i takmičenje pod nazivom Razglednice iz budućnosti, kroz koje građani i građanke mogu poslati svoje vizije budućnosti, a pobjednici, njih 5 ukupno, će dobiti nagrade u vrijednosti od 500 KM. Cilj takmičenja je da podstaknemo dijalog o svijetu kakav želimo ili kakav nas očekuje, konkretno o Bosni i Hercegovini kakvu želimo 2030. godine, kroz identifikaciju trendova, gorućih pitanja, izazova današnjice i mogućnosti budućnosti, koji vode zajedničkom kreiranju rješenja za bolju budućnost u kojoj niko nije zaboravljen.

Zamisli 2030. Pridruži se!

Web: http://zamisli2030.ba/

Facebook: https://www.facebook.com/zamisli2030/