Zajednička izjava IOM-a i UNHCR-a o izbjegličkoj uredbi predsjednika Trampa

Ženeva, 28. januar 2017. godine

Potrebe izbjeglica i migranata u svijetu nikada nisu bile veće, a program preseljenja u Sjedinjene Američke Države je jedan od najznačajnijih u svijetu.

Politika dobrodošlice koju su Sjedinjene Američke Države vodile dugi niz godina stvorila je situaciju koja je bila od obostrane koristi: spašeni su životi nekih od najugroženijih ljudi na svijetu, koji su zauzvrat obogatili i osnažili njihova nova društva. Doprinos izbjeglica i migranata njihovim novim domovima širom svijeta bio je iznimno pozitivan.

Mogućnosti za preseljenje koje svaka zemlja nudi su od vitalnog značaja. UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, i IOM, Međunarodna organizacija za migracije, izražavaju nadu da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa snažnom liderskom ulogom i dugom tradicijom zaštite onih koji bježe od sukoba i progona.

UNHCR i IOM će i dalje predano raditi sa Sjedinjenim Američkim Državama ka zajedničkom cilju radi osiguranja bezbjednog preseljenja i imigracije.

Mi čvrsto vjerujemo da izbjeglice treba da uživaju jednaku zaštitu i pomoć, te mogućnost preseljenja, bez obzira na njihovu vjeru, nacionalnost ili rasu.

Mi ćemo nastaviti da aktivno i konstruktivno radimo sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država, kao što to radimo decenijama, kako bismo zaštitili one kojima je zaštita najpotrebnija, i da nudimo našu podršku u stvarima azila i migracije.

Kontakti za medije:

U Vašingtonu, Chris Boian, boian@unhcr.org
U Ženevi, Vannina Maestracci, maestrac@unhcr.org