Zajednička izjava Dragana Mektića, ministra sigurnosti/ bezbjednosti BiH i Sezin Sinanoglu, rezidentne koordinatorice UN-a u BiH povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

2017banner

Bosna i Hercegovina nije imuna na rizike od katastrofa, moramo raditi na prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe sa većom posvećenošću, resursima i boljim planiranjem.

U znak priznanja naporima zemalja i zajednica posvećenim spriječavanju i smanjenju rizika od katastrofa širom svijeta, Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa (IDDR) obilježava se svakog 13. oktobra. Tokom posljednjih dvadeset godina više od 1,35 miliona ljudi izgubilo je život zbog ranjivosti i izloženosti prirodnim opasnostima, pri čemu ugrožene grupe bilježe najveće gubitke, a više od četiri milijarde je raseljeno, ostalo bez domova, povrijeđeno ili u situacijama u kojima im je potrebna hitna pomoć.

Tri godine nakon masovnih poplava, koje su pruzrokovale gubitak života, velike ekonomske štete i stagnaciju u razvoju, Bosna i Hercegovina je snažno krenula sa radom na smanjenju rizika od katastrofa. BiH je potpisnica Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa (SFDRR), globalniog akcionog okvira koji ima za cilj značajno smanjiti rizik od katastrofa i gubitaka u životima i zdravlju ljudi, te ekonomskim, fizičkim, socijalnim, kulturnim i ekološkim sredstvima osoba, preduzeća, zajednica i zemalja .

Prošle godine, generalni sekretar UN-a pokrenuo je "Kampanju Sendai Sedam" kako bi promovisao svaki od sedam ciljeva Sendai okvira i inicirao akciju svjetskih lidera ka njihovom postizanju.
Ovogodišnji cilj je usmjeren na prevenciju, zaštitu i smanjenje broja ljudi pogođenih nesrećama. Radi se o zaštiti  i sigurnosti svih ljudi, a posebno onih koji su izloženi većem riziku od gubitka života, povreda, narušavanja zdravlja, gubitka sredstava za život, raseljavanja i nedostatka pristupa osnovnim uslugama u slučaju katastrofa, uključujući žene i djecu, osobe sa invaliditetom i starije osobe.

Gđa. Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH ovim povodom izjavila je:

„Svakog dana svjedočimo novim katastrofama velikih razmjera koje svojom razornošću uništavaju zajednice širom svijeta. Nekadašnje povremene katastrofe danas postaju česti događaji. Bez obzira da li su uzrokovane klimatskim promjenama, neplaniranom urbanizacijom i upravljanjem zemljištem, manifestirane u formi zemljotresa, razornog uragana, poplave ili industrijske katastrofe, životi miliona ljudi i materijalna sredstva su izloženi konstantnom riziku.

Bosna i Hercegovina nije imuna na rizike od katastrofa. Svjedočili smo raznornosti poplava koje su pogodile zemlju 2014.godine. Skoro tri godine poslije ove masivne katastrofe, relevantne procjene rizika pokazuju da  skoro 500.000 ljudi i dalje živi u područjima značajno izloženim opasnostima od poplava i klizišta. Da li su ovi ljudi upoznati sa rizicima kojima su izloženi? Da li su preduzeli korake da ih umanje? Jesu li spremni na odgovor?

Ovo su samo neka od pitanja  na koja nadležne vlasti  i građani trebaju uzeti u obzir prilikom planiranja budućnosti njihovih porodica, zajednica, gradova i ekonomskog razvoja.

Ne možemo jednostavno upravljati posljedicama katastrofa kada nas one zadese. Takav pristup nije samo opasan, nego je također neefikasan, skup i neodrživ. Zbog toga moramo djelovati preventivno te ulagati u razumijevanje, ublažavanje i smanjenje rizika prije nego nas katastrofe zadese. Moramo raditi na prepoznavanju ranjivih kategorija stanovništva i sa njima raditi na povećanju njihove otpornosti. Pri donošenju svih razvojnih odluka vlasti i građani moraju tretirati smanjenje rizika od kaatstrofa i jačanje pripravnosti na odgovor kao prioritet. To je dobro promišljen razvoj koji prepoznaje  i uzima u obzir faktore rizika od katastrofa.

Sa ciljem izgradnje otpornosti i zaštite života i materijalnih resursa, Ujedinjene nacije u BiH će nastaviti saradnju sa nadležnim vlastima na svim nivoima, kao i građanima Bosne i Hercegovine kako bismo razvili kapacitete za efikasno smanjenje rizika od katastrofa i spremnost za odgovor na katastrofe.“

NJ.E. g. Dragan Mektić, ministar sigurnosti/ bezbjednosti BiH ovim povodom izjavio je:

“Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama, sa značajnim procentom ranjive populacije koja je izložena rizicima od katastrofa, zbog čega Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra da je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona. Bosna i Hercegovina je nedavno imala priliku testirati svoju spremnost i raspoložive kapacitete za odgovor na prirodne nesreće kroz terensku vježbu koju su zajednički organizovali Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe pri NATO-u.

Možemo konstatovati da smo mnogo toga unaprijedili, unatoč prisutnim problemima u  sistemu  zaštite  i spašavanja u BiH. Ključni akteri sistema za zaštitu i spašavanje danas su bolje opremljeni, obučeni u skladu sa najvišim standardima odgovora na katastrofe i svjesni važnosti dobre koordinacije i pravovremenog upozorenja prilikom prevencije i odgovora na katastrofe.

Ipak, prostora za napredak još uvijek je mnogo. Smanjenje rizika od katastrofa podrazumijeva sveobuhvatan pristup u ovoj oblasti, uz uključivanje aktera iz različitih sektora, te kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja.

Brza intervencija i pravovremena reakcija doprinose većem procentu spašavanja ljudi  i materijalnih dobara prilikom odgovora na katastofe, ali više ulaganja u mehanizme prevencije i pripravnosti kroz dobre procjene rizika i strateško planiranje donose značajne uštede koje omogućavaju više ulaganja u dugoročni razvoj. U ovom pogledu, od krucijalne važnosti je raditi na poboljšanju inter-institucionalne koordinacije i saradnje uz  aktivno uključivanje lokalnih zajednica  sa visokim rizikom od katastrofa u procesima DRR planiranja i implementacije mjera na terenu.

Koristim priliku da se zahvalim Ujedinjenim nacijama u BiH na kontinuiranoj podršci pri realizaciji DRR inicijativa i projekata. Naš cilj je da implementiramo Sendai okvir kroz strateški pristup integracije DRR-a u sve relevantne sektore kako bismo stvorili sigurnije  i prosperitetnije okruženje za sve građane Bosne i Hercegovine. U tom cilju, u programima rada Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za 2018. godinu planirano je donošenje Strategije za DRR, kao i drugih važnih dokumenata iz oblasti procjenjivanja i planiranja. Najavljeni projekti “Podrška civilnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini” vrijedan 2,5 mil. Eur, koji se finansira iz IPA fondova, projekat  „Međusobno povezivanje za upravljanje rizikom od katastrofa u Bosni i Hercegovini“,  vrijedan cca 300.000 Eur, podržan od strane vlade Italije, projekat IPA DRAM i brojne druge inicijative će omogućiti da ključne aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katatsrofa uspješno realiziramo.”

Posljednjih 25 godina, Međunarodni dan za smanjenje katastrofa (IDDR) predstavlja značajan svjetski događaj s ciljem podizanja svijesti i poticaja daljnjih napora na izgradnji zajednica i naroda otpornih na katastrofe. Ovaj dan služi kao prilika da se prepozna i promoviše značajan napredak  i pomaci u cilju smanjenja rizika od katastrofa i gubitaka u životima, zdravlju, kao i u ekonomskim, fizičkim, socijalnim, kulturnim i ekološkim sredstvima osoba, preduzeća, zajednica i zemalja.

Ovakav ishod je cilj Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa usvojen na Trećoj svjetskoj konferenciji UN o smanjenju rizika od katastrofa u Japanu u martu 2015. godine.