Međunarodni dan mira - video poruka generalnog sekretara UN-a

Međunarodni dan mira - video poruka generalnog sekretara UN-a