Saradnja u fokusu sastanka posvećenog Ciljevima održivog razvoja

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ured specijalnog predstavnika u BiH i Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH su 08. februara održali sastanak na temu procesa pristupanja Evropskoj uniji i Ciljeva održivog razvoja u prostorijama Delegacije EU u Sarajevu.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark i rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, Sezin Sinanoglu pozdravili su uposlenike EU i UN-a koji su prisustvovali sastanku, kao i ambasadore i predstavnike članica EU.

U lokalnom kontekstu, ambasador Wigemark je naglasio važnost cilja održivog razvoja br. 16 o promovisanju mirnih i inkluzivnih društava za održiv razvoj. Ambasador Wigemark je nadalje podsjetio na najbolje primjere iz prakse saradnje EU i UN-a u BiH, posebno kroz Program za oporavak od poplava iz 2014. godine.

 


Rezidentna koordinatorica Sezin Sinanoglu naglasila je da Agenda 2030 nudi zajedničku platformu za saradnju, uključujući i saradnju u vezi sa Reformskom agendom u BiH. Rezidentna koordinatorica Sinanoglu također je napomenula da su ciljevi održivog razvoja prilika da se stvori zajednička vizija mira i razvoja za Bosnu i Hercegovinu.

U Bosni i Hercegovini politika proširenja Evropske unije i obnovljeni pristup reformskim naporima već doprinose rješavanju mnogih od Ciljeva održivog razvoja. Današnji sastanak održan kako bi se započela diskusija o tome kako ostvariti saradnju u procesu integracija i promovisanja rada na Ciljevima održivog razvoja/Agende 2030 u BiH. EU i članice koje su prisustvovale sastanku potvrdile su svoju opredijeljenost da pomognu implementaciji ciljeva održivog razvoja u BiH.

Događaj također, na lokalnom nivou, predstavlja početni primjer nastojanja da se promovišu Ciljevi odživog razvoja u Evropskom političkom okviru i trenutnim prioritetima Evropske komisije, a posebno u kontekstu Globalne strategije EU.