PRODUŽEN ROK - Poziv za izražavanje interesa za odabir organizacija civilnog društva za osnivanje savjetodavnog odbora (Grupa organizacija civilnog društva)

U okviru Zajedničkog programa "Traženje zaštite, podrške i pravde za preživjele žrtve seksualnog nasilјa tokom sukoba u Bosni i Hercegovini", Ujedinjene Nacije (UN) objavljuju Poziv za izražavanje interesa za odabir 14 organizacija civilnog društva za osnivanje savjetodavnog odbora (Grupa organizacija civilnog društva - OCD).

Cilj ove inicijative je više uključiti organizacije civilnog društva u realizaciju i nadzor nad Zajedničkim programom UN-a. Ovim putem, UN želi priznati ključnu ulogu civilnog društva Bosne i Hercegovine (BiH) kada je u pitanju pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilјa tokom sukoba.

Svrha Grupe OCD je davanje savjeta i povratnih informacija Zajedničkom programu UN-a o svim aktivnostima i pitanjima u vezi sa seksualnim nasilјem u ratu i upoznavanje civilnog društva s aktivnostima Ujedinjenih nacija na ovu temu. Grupa OCD imenovaće svog predstavnika u Upravni odbor Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija koji nadzire implementaciju Zajedničkog programa.

Poziv je otvoren od 1. februara do 02. marta 2017. godine.

Kompletan tekst Poziva možete preuzeti sa linka u desnoj koloni

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva koje ispunjavaju gore navedene kriterije da dostave svoju prijavu putem pošte na adresu:

UN Registry,
Zmaja od Bosne b.b.,
71000 Sarajevo
Ili putem emaila na registry.ba@undp.org

sa naznakom  'Prijava za formiranje grupe organizacija civilnog društva koje djeluju na polju seksualnog nasilјa u ratu.'

Sve prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 02. marta 2017. u 17h.

Sva pitanja se mogu dostaviti putem email adrese na adresu registry.ba@undp.org najmanje dva radna dana prije isteka roka za prijavu.