"Signal za uzbunu cijelom svijetu"

"Na prvi dan Nove godine ne želim da apelujem. Želim da upozorim i pošaljem signal za uzbunu cijelom svijetu.

Dok 2018. godina počinje, pozivam na jedinstvo. Zaista vjerujem da možemo učiniti naš svijet sigurnijim. Mi možemo riješiti sukobe, prevladati mržnju i odbraniti zajedničke vrijednosti. Ali to možemo učiniti samo zajedno.”

Podsjećajući da je prošle godine pozvao da 2017. bude godina mira, šef Ujedinjenih nacija je napomenuo da je, nažalost, svijet nazadovao u mnogim fundamentalnim stvarima.

Pojavile su se opasnosti, uključujući produbljivanje sukoba i nove krize, a globalna zabrinutost zbog nuklearnog oružja je dostigla najviši nivo od Hladnog rata, dodao je Guterres.

Istovremeno, uticaji klimatskih promjena su se pogoršali do alarmantnog nivoa, nejednakosti su rasle, a došlo je i do zastrašujućih kršenja ljudskih prava.

„Nacionalizam i ksenofobija su u porastu“, dodao je Guterres.

Naglašavajući sopstveno uvjerenje da se svijet može učiniti sigurnijim, te da se sukobi mogu riješiti, da se mržnja može nadvladati i zajedničke vrijednosti odbraniti, Guterres je istakao da je jedinstvo neophodno da se ti ciljevi ostvare.

„Jedinstvo je put. Naša budućnost ovisi o tome", rekao je generalni sekretar pozivajući lidere širom svijeta da se u Novoj godini posvete: „...smanjenju razlika. Premošćavanju podjela. Ponovnoj gradnji povjerenja koje će ljude širom svijeta okupiti oko zajedničkih ciljeva.

Novogodišnja poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija António Guterres-a