VIDEO: Sigurnost radnika na prvom mjestu

Težak fizički rad pod otvorenim nebom, po kiši, snijegu ili vrućini, bio bi kratak opis radnog dana uposlenika Šumsko-gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ Kupres. Nakon što dobiju dnevna zaduženja, od ranog jutra, oni prelaze u prosjeku 50 km po nepristupačnom terenu. Gospodarenje šumskim resursima podrazumijeva uzgajanje i zaštitu šuma, njenu pravilnu eksploataciju, očuvanje šumske flore, ali i brigu o radnicima na terenu kroz provođenje adekvatnih mjera zaštite na radu, pošto je posao šumara drugi na svjetskoj listi najopasnijih zanimanja.

Drvosječama je najteže. Moraju biti na stalnom oprezu, rade fizički težak posao u svim vremenskim prilikama i neprilikama i na udaljenim terenima. O tome može da svjedoči i Zahidin Otužbić, koji radi kao sjekač. „Ako se ne znaš čuvati, lako se povrijediti. Ako se znaš čuvati, onda manje povreda ima. Dosta se ljudi posjeku ili ih udari grana. Udari se i ovako hodajući.“

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je, kroz projekat podrške šumarstvu, za oko 300 uposlenika kupreške šumarije organizovao obuku iz prve pomoći, sigurnosti na radu, te rizika od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

„Pored opreme koju smo dobili kroz projekat, kao što su na primjer setovi prve pomoći namijenjeni prvenstveno radovima u šumarstvu, stručni predavači su održali i obuke. Vrlo je važno da su u tom programu edukacije sudjelovali, osim naših djelatnika, i ljudi koji su usko vezani sa nama, a to su naši izvođači radova, tj. sjekači koji rade u šumama, koji vrše sječu, izradu i izvoz drvnih sortimenata“, objasnio je Draško Brnić, direktor ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.

Kako su povrede česte, a najbliže medicinske ustanove daleko, svaki tim na terenu u svom sastavu ima barem jednog člana obučenog za pružanje prve pomoći. Set za prvu pomoć mora biti postavljen na vidno mjesto i dostupan u svakom trenutku.

Jedan od radnika, Ilija Šimić, opisao je kako set za prvu pomoć može da spasi život. „Da se desi nezgoda prilikom sječe, prilikom primanja, ili radova koje izvode u šumi kod izvođača ili traktoriste, primači su tu. Mi nosimo sa sobom torbicu sa prvom pomoći koju možemo pružiti odmah na licu mjesta.“

Međutim, šuma krije i druge opasnosti. „U sezoni krpelja i intenzivnije pojave zmija, postoji opasnost od njihovog ujeda. U suradnji sa UNDP-om dobili smo i određene osobne kompletiće koje ima svaki od vođa grupe tako da možemo jednostavno na licu mjesta odstraniti krpelja. Imamo i zavoj za eventualnu imobilizaciju zgloba i lakših povreda“, objasnio je Marko Mrša, pomoćnik direktora ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.

Za šumare na Kupresu uz rizik svakodnevnog posla dodatnu opasnost predstavljaju mine i neeksplodirana ubojita sredstva zaostali iz rata u Bosni i Hercegovini. Na području ovog šumskog gazdinstva minama je kontaminirana površina od 30.132 km2.

„U suradnji sa međunarodnim organizacijama, dobili smo mape na kojima su ažurirani podaci o minskim poljima i stanje površina koje su sumnjive. Danas se tako, pored oznaka za područja koja smatramo sumnjivim, moraju stavljati oznake koje se ne smiju uklanjati. U suradnji sa UNDP-om i putem našeg prikupljanja informacija, pokušavamo tu površinu sa velike svesti na malu kako rad u šumi zbog mina ne bi bio još više doveden u opasnost“, dodao je Mrša.

Obuke radnika u šumarstvu su dio projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koje zajednički sprovode agencije UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, a u partnerstvu sa Vladom Kantona 10, opštinskim vlastima i organizacijama civilnog društva. Projekat finansira UN Fond za ljudsku sigurnost.