Sunčani most do sretnog djetinjstva

In Sunčani Most Kindergarten the youngest spend their days by playing and learning together

In Sunčani Most Kindergarten the youngest spend their days by playing and learning together

Livno odnedavno ima inkluzivni vrtić, u kojem svi mališani, bez razlike, mogu odrastati zajedno

Nekada muzej, danas vrtić: ovdje odrasta budućnost LivnaNekada muzej, danas vrtić: ovdje odrasta budućnost Livna

Zgrada nekadašnjeg Zavičajnog muzeja u Livnu nedavno je dobila novi izgled, novu namjenu i nove stanare. Već u dvorištu u oko upadaju stvari ne baš karakteristične za muzeje – ljuljačke, vrteške, tobogani i klackalice, obojeni u jarke boje. Unutra, umjesto ozbiljnih portreta važnih povijesnih osoba, na zidovima vise dječji crteži. Muzejske eksponate zamijenile su šarene igračke, a umjesto kustosa koji u tišini vode posjetioce u obilazak muzejskih zbirki, odgajateljice paze na zaigranu djecu koja uz graju trče naokolo. Tamo gdje su nekad bile slike prošlosti Livna, sada raste budućnost ovog grada. Naime, tu je smješten vrtić Sunčani most Livno.

Inicijativa za osnivanje inkluzivnog vrtića u Livnu, u kojem bi zajedno boravila djeca s poteškoćama u razvoju i djeca bez poteškoća, potekla je od austrijske dobrotvorne organizacije Diakoniewerk. Općina Livno je osigurala prostor – zgradu nekadašnjeg Zavičajnog muzeja, koja je potom obnovljena zajedničkim radom nekoliko partnera.

Sredstva za renoviranje osigurali su Općina Livno, Vlada Kantona 10, te dva UN projekta: „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji provode četiri UN agencije (UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM) i „Zeleni ekonomski razvoj“ koji provodi UNDP.

Zgrada je temeljito rekonstruirana: renoviran je krov, izmijenjeni otvori, postavljena nova fasada te uređen kanalizacijski sistem. Uređenje enterijera bila je zadaća organizacije Diakoniewerk, kojoj je vrtić nakon renoviranja predat na upravljanje i koja će, zajedno s Općinom, preuzeti većinu finansiranja njegovog rada.

„Ovo je prvi vrtić takvog karaktera u Livnu i tim više je značajan. Ponosni smo da smo omogućili da jedna takva ustanova djeluje u našem gradu, da djeca s poteškoćama u razvoju mogu boraviti sa svojim vršnjacima koji takvih poteškoća nemaju, da se druže, zajedno odrastaju i da ih na taj način približavamo jedne drugima,“ kaže Silvija Brčić, predstojnica Ureda načelnika Općine Livno.

Vrtić pohađa 40 mališana u dobi od tri do šest godina, raspoređenih u dvije skupine. U svakoj skupini mora biti najmanje po dvoje djece s poteškoćama u razvoju, čime se stvara inkluzivno okruženje u kojem sva djeca mogu nesmetano razvijati svoje mogućnosti. Također, za sedam obitelji slabijeg imovnog stanja osiguran je besplatan boravak djece u vrtiću.

„Rad u vrtiću je organiziran s ciljem unapređenja pedagoških standarda predškolskog odgoja i obrazovanja. Manji broj djece u skupinama omogućava inkluziju djece s poteškoćama. Svaka skupina će svake godine obavezno primati barem dvoje djece s poteškoćama, a ukoliko se radi o lakšim poteškoćama taj broj može biti i veći,“ pojašnjava Tina Mihaljević, direktorica vrtića.

Didaktička pomagala i igračke kojima se mališani igraju napravljeni su od prirodnih materijala, drveta ili zdrave plastike. Također, hrana koju djeca u vrtiću jedu je svježe pripremljena od zdravih prirodnih namirnica.

Zgrada je renovirana u skladu sa standardima energetske efikasnosti. Postavljena je fasada sa toplotnom izolacijom, a grijanje je riješeno sistemom koji zagrijava kotao na pelet. Na kraju, ali ne i najmanje bitno, otvaranje vrtića rezultiralo je sa pet novih radnih mjesta.

Osiguranje uslova za bolji život, unapređenje pružanja socijalnih usluga i drugih oblika podrške ugroženim grupama su samo neki od ciljeva projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji zajednički sprovode agencije UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, u partnerstvu sa Vladom Kantona 10, općinskim vlastima i organizacijama civilnog društva. Projekt finansira UN Fond za ljudsku sigurnost (UN TFHS).