O Bosni i Hercegovini

 Livanjsko polje

Zemljopisni pregled

 

Bosna i Hercegovina se nalazi u jugoistočnoj Europi, u središtu Balkanskog poluotoka graniči s Jadranskim morem, sa Hrvatskom na sjeveru, zapadu i jugu, Srbijom na istoku, a Crnom Gorom na jugoistoku. Ukupan broj različitih etničkih stanovnika procjenjuje se na 3,4 miliona. Zemlja je obdarena prirodnim resursima uglavnom ugljenom, željeznom rudom, boksitom, bakrom, olovom, cinkom, kobaltom, manganom, nikalom, glinom, gipsom, soli, pijesakom, drvom i hidroenergijom. Ona uživa povoljne klime za poljoprivredu i turizam. Bosna i Hercegovina ima obrazovanu radnu snagu sa relativno niskim primanjima.

 

Administrativno-teritorijalnom ustroju

Bosna i Hercegovina je složena država, koja je u skladu s opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, sastoji se od Federacije Bosne i Hercegovine (51% teritorije) i Republike Srpske (49% teritorije). Brčko, koji je bio predmet sporova i međunarodnih arbitraža, proglašen je kao distrikt. Dakle, Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i Brčko Distrikt.

Entiteti

Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su entiteti koje imaju svoje ustave, koje moraju biti u suglasnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine, kao subjekt, sastoji se od deset kantona (koji, u upravnom smislu dalje su podijeljeni u 80 općina) na sljedeći način: - Unsko-sanski kanton, Posavski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo i Kanton 10. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo i sastoji se od Zastupničkog doma i Doma naroda. Izvršnu vlasti čine predsjednik Federacije i dva dopredsjednika, kao i Vlada Federacije BiH. Sarajevo je glavni grad.

Republika Srpska

Republika Srpska je entitet, koji čine 61 opština/grad kao jedinice lokalne uprave. Narodna skupština Republike Srpske i Vijeće naroda u Republici Srpskoj vrše funkciju zakonodavne vlasti u RS. Izvršnu vlast čine predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske, kao i Vlada Republike Srpske. Banja Luka je glavni grad.

Brčko Distrikt

Područje  Brčko je pod arbitražom i nije bio priključen ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj. Odlukom Međunarodne komisije, blizu kraja 2000.godine, Brčko je nstavljen pod upravu Bosne i Hercegovine, kao zasebnan okrug. Brčko Distrikt ima svoju multi-etničku vladu, skupštinu, Izvršni odbor, ovlasti i policijske snage.

Makroekonomski pregled

BiH je otvoreno gospodarstvo s dobrim izvoznim potencijalom i BDP po stanovniku od oko 6.500 KM (US $ 4,500) u 2010. Oko 65 posto dodane vrijednosti stvara u uslužnim djelatnostima (trgovina na malo, javne uprave i financijske usluge, itd.), dok preostalih 35 posto je podijeljeno između proizvodnje, 25 posto (industrija, građevinarstvo i proizvodnju energije), a poljoprivreda 10 posto.

Tokom pet godina sve do 2008, izvoz je porastao više nego trostruko. Glavni izvoz baznih metala (aluminij, željezo i čelik, na 18 posto ukupnog izvoza), mineralna goriva, ulja i proizvoda (10 posto), strojevi i mehanički uređaji (9 posto), namještaja (8 posto) i ostalih proizvoda od drva ( 7 posto). U 2010, BiH izvozi približno € 3,5 milijardi kuna, sa susjednim bivšim jugoslavenskim zemljama, republika-Srbija, Hrvatska i Slovenija i Crna Gora, sa 40 posto ukupnog izvoza, i Njemačka, Italija i Austrija sa dodatnih 35 posto.

Bosna i Hercegovina je postala član Ujedinjenih naroda 22. maja 1992 (Rezolucija 757). Kao nasljednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), Bosna i Hercegovina je postala ugovorna stranka u svim konvencijama i sporazumima koje je ratificirala SFRJ. Bosna i Hercegovina sudjeluje u radu Ujedinjenih naroda preko Stalnog predstavništva u New Yorku, Ženevi i Beču kao i  UNESCO-a u Parizu. Glavni strateški cilj Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i to je potencijalni kandidat za pristupanje EU. U tom smislu, to je vrijedno spomenuti da Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) s EU, uspostavljanje formalnih ugovornih odnosa između EU i Bosne i Hercegovine.